Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
1 nových

Marketingový plán stavebního podniku

«»
Přípona
.doc
Typ
bakalářská práce
Stažené
1 x
Velikost
0,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
8029
Poslední úprava
16.05.2016
Zobrazeno
683 x
Autor:
mira.hejda
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Tématem bakalářské práce Marketingový plán konkrétního podniku je vytvoření efektivního marketingového plánu pro představení konkrétní stavební firmy na stávajících a nových trzích. Bakalářská práce zdůrazňuje důležitost a potřebu marketingového plánu pro dosažení stanovených cílů.
Bakalářská práce je složena ze tří částí. V první části je rozebrána teoretická podstata marketingového plánování. Druhá část popisuje tvorbu marketingového plánu. Ve třetí praktické části jsou aplikovány poznatky z teorie na konkrétní stavební podnik. Praktická část obsahuje samotný marketingový plán podniku. Marketingový plán je strukturován do jednotlivých částí. Tvoří ji celková charakteristika společnosti a tržního odvětví, ve kterém podniká. Dále jsou uvedeny cíle, situační analýza a návrh marketingového mixu.

Klíčová slova:

Marketingová strategie

marketingový plán

marketingový mix

komunikační mix

stavebnictvíObsah:
 • Seznam obrázků 8
  Seznam grafů 8
  Seznam tabulek 8
  Seznam příloh 8
  Úvod 10
  1 Teorie marketingového plánování 12
  1.1 Plánování 12
  1.2 Strategické a taktické marketingové plánování 12
  1.3 Marketingové plánovaní a proces marketingového plánování 13
  2 Marketingový plán 15
  2.1 Základní informace a poslaní společnosti 16
  2.2 Analýza swot a analýza souvislostí 16
  2.2.1 Mikroanalýza 17
  2.2.2 Makroanalýza 20
  2.2.3 Swot analýza 21
  2.3 Cíle 22
  2.4 Marketingová strategie 23
  2.5 Marketingový mix 25
  2.5.1 Produkt (product) 25
  2.5.2 Cena (price) 26
  2.5.3 Místo (place) 26
  2.5.4 Propagace (promotion) 26
  2.5.5 Lidé (people) 27
  3 Marketingový plán společnosti asta s.r.o. 28
  3.1 Základní údaje o společnosti 28
  3.2 Marketingové cíle 31
  3.3 Mikroanalýza 31
  3.3.1 Analýza trhu 31
  3.3.2 Analýza odvětví 31
  3.3.3 Analýza konkurence 32
  3.3.4 Analýza zákazníků 34
  3.3.5 Analýza výsledků podniku 37
  3.4 Profil regionu 39
  3.5 Makroanalýza 40
  3.6 Dosavadní marketingový mix 43
  3.6.1 Produkt 43
  3.6.2 Cena 43
  3.6.3 Místo 43
  3.6.4 Propagace 44
  3.6.5 Lidé 45
  3.7 Swot analýza 46
  3.8 Cílení (targeting) 46
  3.9 Navrhovaný marketingový mix asta s.r.o. 47
  3.9.1 Produkt 47
  3.9.2 Cena 47
  3.9.3 Místo 48
  3.9.4 Propagace 48
  3.9.5 Lidé 51
  3.10 Plánovaný rozpočet 51
  Závěr 52
  Seznam literatury 53
  Přílohy 56

Zdroje:
 • BLAŽKOVÁ, M. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. Praha: Grada. 2007. 277s. ISBN 978-80-247-1535-3
 • HŘEBÍČEK, V. Řízení lidských zdrojů. Brno: BonnPress. 2008. 155s. ISBN 978-80-210-4537-8
 • FIALOVÁ, H. FIALA, J. Malý ekonomický slovník. 1. vyd. Bratislava: A plus, 2006. 71 s. ISBN 80-902-2514-8-X
 • KOTLER, P. Marketing management. 10. vyd. Praha: Grada, 2001. 720 s. ISBN 80-247-0016-6
 • COOPER, J. LANE, P. Marketingové plánování - praktická příručka manažera. Praha: Grada. 1999. 232s. ISBN 80-7169-641-2
 • PLESKAČ, J. Marketing ve stavebnictví. Praha: Grada. 2001. 232s. ISBN 80-247-0052-2
 • KOTLER, P. Inovativní marketing. Praha: Grada. 2005. 232s. ISBN 80-247-0921-X
 • HORÁKOVÁ, H. Strategický marketing. 2. rozšířené vydání. Praha: Grada. 2003. 204s. ISBN 80-247-0447-1
 • KOTLER, P. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha: Grada. 2007. 1011s. ISBN 978-80-247-1545-2
 • KOTLER, P. Marketing v otázkách a odpovědích. Brno: CP Books. 2005. 130s. ISBN 80-251-0518-0