Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Vypracované zkušební otázky z Neurologie - Obecná i Speciální část

«»
Přípona
.rar
Typ
vypracované otázky
Stažené
3 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
12515
Poslední úprava
13.08.2018
Zobrazeno
322 x
Autor:
snoopydogg
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. MOTORICKÝ SYSTÉM (ANATOMIE, FUNKCE, KLASIFIKACE PORUCH, TYPY PARÉZ)
ŘÍZENÍ MOTORIKY
• 1. (centrální) motoneuron: GYRUS PRECENTRALIS (area 4, frontální lalok, somatotopická reprezentace-motorický homunkulus)
• → pyramidová dráha (odbočky k jádrům hlav.nervů) → kříží se v obl. přechodu prodloužené a krční míchy (levá polovina těla zásobená z pravého kortexu a naopak) → dále probíhá míchou kontralaterálně
• 2. (periferní) motoneuron: PŘEDNÍ ROHY MÍŠNÍ → periferní nerv → sval

Základem motoriky je korikospinální dráha, aby byl pohyb dokonalejší, je tato informace, než je puštěna do míchy, upravena v mozečku a BG a přes talamus poslána zpět „opravená“ do motorické kůry, pak se ještě doupraví ve FR kmene a jde do míchy.

MOTORICKÝ SYSTÉM - FUNKCE
• zahrnuje 2 základní typy pohybů:

1. Cílená, volní motorika
• jednoduché pohyby (lokomoční, rytmické)
• složité (cílené, vůlí řízené pohyby)

2. Reflexní odpovědi
• rychlé, stereotypní, mimovolné, vyvolané stimulem
• např. udržují sval.tonus, relaxují antagonisty při kontrakci agonistů apod.

MOTORICKÝ SYSTÉM - KLASIFIKACE PORUCH
• postižení motoriky = svalová slabost (obrna) = ztráta schopnosti provést volní pohyb (cílený, reflexy mohou zůstat zachovány)
• 1. Úplná = plegie 2. Neúplná = paréza
• slabost je známkou všech typů paréz:↓ síly, zánikové jevy (Mingazzini)

Klíčová slova:

neurologie

syndromologie

nervový systém

epilepsie

bolesti hlavy

neuroinfekce

parkinsonova chorobaObsah:
 • I. Obecná část
  1. Základy neurologické topiky a syndromologie. Mozkové laloky. Základní topické neurologické syndromy
  2. Neuron, nervosvalová ploténka a sval - základy anatomie a funkce
  3. Motorická dráha, typy paréz
  4. Mozeček a extrapyramidový systém
  5. Senzibilita - základy anatomie a funkce, hlavní senzitivní syndromy
  6. Hlavové nervy I - VI.
  7. Hlavové nervy VII-XII.
  8. Autonomní nervový systém
  9. Klinické neurologické vyšetření. Fyziologické reflexy- typy, příklady, využití v diagnostice.
  10. Základní principy vývoje nervového systému. Psychomotorický vývoj novorozence a kojence.
  11. Poruchy řeči
  12. Poruchy vědomí
  13. Syndrom meningeální, nitrolební hypertenze a hypotenze, edém mozku
  14. Smrt mozku
  15. Základy vyšetřovacích metod I (Vyšetření mozkomíšního moku, lumbální punkce)
  16. Základy vyšetřovacích metod II (EEG, ultrasonografie)
  17. Základy vyšetřovacích metod III (EMG, EP)
  18. Základy vyšetřovacích metod IV (neuroradiologie: RTG, PMG, CT vč. CTAG),
  19. Základy vyšetřovacích metod V (angiografie, MR vč. MRAG, SPECT, PET)
  II. Speciální část
  1. Epilepsie - definice, patogeneze, klasifikace, hlavní typy záchvatů
  2. Epilepsie - diagnostika a léčba
  3. Záchvatová onemocnění (mimo epilepsii): synkopa, Meniérův syndrom, tetanie.
  4. Poruchy spánku
  5. Vertebrogenní onemocnění - hlavní klinické syndromy
  6. Vertebrogenní onemocnění - diagnostika a léčba
  7. Ischemické cévní mozkové příhody - klasifikace, klinický obraz
  8. Ischemické cévní mozkové příhody - diagnostika a léčba
  9. Nitromozkové krvácení
  10. Subarachnoidální krvácení
  11. Bolesti hlavy - primární (migréna, tenzní bolest hlavy)
  12. Bolesti hlavy - sekundární (+ bolestivé kraniální neuropatie)
  13. Mozkové nádory
  14. Roztroušená skleróza mozkomíšní
  15. Neuroinfekce - meningitidy, encefalitidy, myelitidy, absces - klinický obraz, etiologie, diagnostika a léčba
  16. Parkinsonova choroba
  17. Abnormální nedobrovolné pohyby (dyskinézy, dystonie, myoklonie)
  18. Fraktury lbi, komoce a kontuze mozku
  19. Epidurální a subdurální hematom
  20. Traumata míchy
  21. Amyotrofická laterální skleróza
  22. Alzheimerova nemoc a další příčiny demence
  23. Postižení NS u cukrovky, onemocnění jater, ledvin, poruch minerálního metabolismu
  24. Toxické postižení NS (alkohol, léky, CO)
  25. Mononeuropatie, polyneuropatie
  26. Myopatie, myasthenia gravis, polymyositis a dermatomyositis, myotonie