Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 633   projektů
0 nových

Vypracované zkouškové otázky z Teorie práva

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
1 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
12822
Poslední úprava
15.10.2018
Zobrazeno
181 x
Autor:
snoopydogg
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 Právo a stát, vznik a pojem
stát - lze vymezit jako univerzální formu organizace společnosti, je institucí
- vystupuje jako subjekt práva zvláštního druhu- je jeho tvůrcem i realizátorem, pr. normami nereguluje jen chování jednotl. příslušníků společnosti, ale vymezuje objem i obsah vlastních práv a závazků. Při realizaci se musí normami, které sám vydal, řídit.
Pojem právo nelze jednoduše vymezit. Jedná se o multimediální fenomén, o minimálně duální jev. Nelze jej definovat jednou definicí, jde o polysém.
právo přirozené (ius naturale) - existuje nezávisle na státě, vzniká a vyvíjí se ve společnosti. Jde o souhrn principů, které jsou adekvátní dosaženému stupni vývoje společnosti. Předchází pozitivní právo (je prepozitivní).
právo pozitivní (ius pozitivum) - je dané státem, je to právo platné. Pozitivisté rozlišují právo a morálku. Utopická představa -> kdyby nebylo protizákonného jednání, nemuselo by existovat pozitivní právo. Pozitivní právo je tedy předem dáno, jsou to předvídatelná pravidla, která se vynucují, tzn. že protiprávní jednání je postihováno.

Klíčová slova:

právo

právotvorba

mezinárodní smlouvy

časová působnost

právní vztahy

zákonnost

mechanismusObsah:
 • 1 Právo a stát, vznik a pojem
  2 Právo a moc
  3 Právo obyčejové, precedentní, zákonné (forma práva)
  4 Prameny práva, pojem, druhy
  5 Normativní právní akty, právní obyčej
  6 Lokální právotvorba, publikace lokálních norem, platnost, účinnost
  7 Precedent, normativní smlouva
  8 Mezinárodní smlouvy
  9,11 Systém práva a práv. odvětví. Právo veřejné a soukromé
  10 Systém a struktura
  12 Právní normy - pojem, prvky, struktura
  13 Druhy právních norem
  14 Existence, platnost, úcinnost právních norem
  15 Časová působnost
  16 Definiční znaky právní normy a její působnost
  17 Realizace práva, pojem, formy
  18 Právní vztahy
  19 Aplikace práva
  20 Individuální právní akty, jejich vlastnosti, členění
  ...
  ...
  ...
  40 Zákonnost, výkon a zneužití práva, preventivní a následné záruky
  48 Záruky zákonnosti
  41 Efektivnost právní normy, pojem, subjektivní, objektivní faktory
  42 Právní odpovědnost, klasifikace deliktů, funkce právní odpovědnosti
  43 Mechanismus právní regulace
  46 Hodnoty a motivace v právu
  47 Logika v právu
  49 Zrušení nezákonných právních aktů a neplatnost úkonnu
  50 Subjektivní a objektivní odpovědnost