Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Vypracované zkouškové otázky z Chirurgie

«»
Přípona
.odt
Typ
vypracované otázky
Stažené
2 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
12514
Poslední úprava
13.08.2018
Zobrazeno
407 x
Autor:
snoopydogg
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Asepse, antisepse, dezinfekce, sterilizace
Asepse
• souhrn opatření vedoucí ke snížení nebo odstranění kontaminujících prvků (virů, bakterií, kvasinek, spor, hub)
• v praxi jsou to všechna opatření, která mají zabránit kontaminaci operačního pole, sterilního prostředí
• slouží k prevenci vzniku infekce
• rozdělení pracovišť na septické a aseptické části
Antisepse
-dekontaminace živých tkání, např. kůže zejména v oblasti operačních ran
-znamená odstranění mikroorgan. z kůže
-Dosáhneme to prostředky
» Drenáží rány
» Mechanicky (nekrektomie, excize, odstranění cizích těles )
» Chemicky ( antiseptikum )
Antiseptika
-látky, které potlačují nebo chemicky zabíjejí choroboplodné zárodky, používají se na kůži a rány např. jod, alkoholy, aldehydy
Desinfekce - snížení počtu patogenních organ. na předmětech a materiálech, čímž je minimalizováno riziko infekce
» znamená to zničení všech mikroorgan. s výjimkou virů a spór
» Např. persteril, ajatin, jodisol, betadyne
Sterilizace -soubor opatření, kterými ničíme nebo z prostředí odstraňujeme všechny mikroorganismy včetně spor a virů
Fyzikální sterilizace
» Tepelní a parní sterilizace
» Metodou je autoklavování, současné autoklávy používají páru zahřátou na 121st. pod tlakem 2atm
» Radiační sterilizace
» Chemická sterilizace
» Ethylenoxid

Rozdíl mezi antisepsí a desinfekcí?
» u desinfekce se můžou používat látky s vysokou toxicitou, protože se neuskutečňuje na živých tkáních
» Aseptická metoda práce je snaha co nejvíc zamezit vzniku nozokomiální infekce a jejím cílem je zabránit kontaminaci oper. rány pacienta a jiných míst organismu
» používání sterilních nástrojů a kapalin
» procházení epidemiol. filtrem na sál
» používaní sterilního oblečení jako rukavice, roušky

Klíčová slova:

asepse

dezinfekce

ranná infekce

angiologie

punkce

drenáž

operační ranyObsah:
 • 1. Asepse, antisepse, dezinfekce, sterilizace
  2. Rány rozdělení, hojení a poruchy hojení
  3. Rány - prozatímní …
  4. Diagnostika infekcí v chirurgii
  5. Základní metody léčby chirurgických infekcí
  6. Sepse
  7. Ranné infekce
  8. Anaerobní infekce
  9. Gramnegativní, myotické a specifické infekce
  10. Hnisavá onemocnění kůže, podkoží a kožních adnex
  11. Panaricia a hnisavá onemocnění ruky
  12. Nozokomiální infekce v chirurgii
  13. Patofyziologické změny vyvolané operací a traumatem
  14. Monitorace chirurgicky nemocného
  15. Hospodaření s vodou a ionty u chirurgicky nemocných
  16. Parenterální nutrice v chirurgii
  17. Enterálna nutrícia v chirurgii
  18. Základní algoritmus diagnostiky chirurgických onemocnění
  19. Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie chirurgicky nemocného
  20. Vyšetřovací postupy v angiologii
  21 - Vyšetřovací postupy v gastroenterologii
  22 - Vyšetření a prvotní zajištění nemocného s náhlou příhodou břišní (NPB)
  23- Vyšetřovací postupy v mamologii
  24 - Základní pravidla diagnostiky a iniciální léčby u poranění krku, hrudníku a břicha
  25. Příprava nemocného k operaci
  26. Základní pravidla pooperační péče
  27. rehabilitace chirurgicky nemocných
  28. Transfuze indikace a přípravky
  29. Transfuze technika provedení, komplikace
  30. Obecné zásady chirurgické léčby (nevím, co tím básník myslel?! )
  31. Chirurgický výkon obecná pravidla, terminologie základních operací
  32. Chirurgické instrumentarium
  33. Místní znecitlivění
  34. Řez, hemostáza a sutura v chirurgii
  35. Základní výkony obecné povahy injekce, kanylace velkých žil, apod.
  36. Základní nekrvavé výkony obecné povahy katetrizace močového měchýře, zavedení sondy do GIT, apod.
  37. Punkce a drenáž v chirurgii
  38. Chirurgické způsoby zajištění dýchacích cest
  39. Komplikace v oblasti operační rány
  40. Pooperační komplikace gastrointestinální
  41. Pooperační komplikace respirační
  42. Pooperační komplikace oběhové
  43. Pooperační komplikace tromboembolické
  44. Pooperační komplikace močové
  45.1. Pooperační komplikace hemostatické
  45.2. Pooperační komplikace alergické
  46. Pooperační komplikace neurologické a psychiatrické nervové poruchy
  47. šok rozdelení a patofyziologie
  48. Šok klinický obraz (KO) a léčba
  49 první pomoc přednemocniční péče
  50. Popáleniny klasifikace, patofyziologie
  51. Popáleniny první pomoc, lokální a celková léčba
  52. Chemická poranění
  57. Základy plastické a rekonstrukční chirurgie
  58. Obecná problematika onkochirurgie
  59. Základní pojmy v transplantologii