Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Vypracované otázky z Technologie obrábění

«»
Přípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stažené
4 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
5876
Poslední úprava
08.06.2015
Zobrazeno
629 x
Autor:
petr.cerny
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Základy procesu řezání - základní pojmy a definice
Metrologie: -nauka o měření,pro dodržování jednotnosti a správnosti měření
-základní jednotky: metr,kg,s,amper,K,mol,Candela
rozdělení:-ethalon:slouží k uschovávání jednotky nebo stupnice(vychází se z něho),platí pro něj zvláštní
předpisy
-stanovená měřidla: jsou stanovena ministerstvem obchodu a průmyslu pro ověřováni, je mezi
kalibrační lhůta
-pracovní měřidla: všechna ostatní,kalibrují se v kalibračním středisku
-referenční materiál: mají určité složení nebo vlastnosti,dle toho se nastavují přístroje
-ověřování a kalibrace: je určení a potvrzení,že měřidlo má požadované metrologické vlastnosti, ověřování
provádí výkonné orgány
-návaznost měřidel: nejvyšší ethalon…způsob přenosu…sekundární ethalon..měřidlo
-rozměr: je výraz
-pravá hodnota veličin: je hodnota získaná perfektním měřením
-konvenčně pravá hodnota: je dohodnutá
Řezné nástroje: -obrábění: je metoda,kdy se povrch vytvoří odebíráním materiálu
-řezání: je odběr třísky
V této části se zaměříme na některé vybrané termíny a jejich definice ve znění
terminologické normy, která odpovídá mezinárodnímu metrologickému slovníku.
Metrologie je věda zabývající se měřením.

Klíčová slova:

metrologie

definice

pojmy

geometrie

řezání

tvarování

opotřebení

trvanlivost

drsnost

měření

závityObsah:
 • 1. Základy procesu řezání - základní pojmy a definice
  2. Geometrie řezného klínu - nástrojová a pracovní soustava
  3. Tvorba a tvarování třísky
  4. Síly při obrábění
  5. Teplo při obrábění - tepelná bilance
  6. Opotřebení, trvanlivost a životnost nástroje
  7. Obrobitelnost materiálů
  8. Drsnost povrchu a její měření
  9. Řezné materiály - nástrojové oceli, SK
  10. Obecné charakteristiky řezných materiálů a nové řezné materiály, keramické ŘM
  11. Soustružení - princip, způsoby, nástroje
  12. Výrobní zařízení pro soustružení - upínání obrobků
  13. Frézování - princip, způsoby, nástroje
  14. Výrobní zařízení pro frézování - univerzální dělící přístroj
  15. Vrtání - princip, způsoby, nástroje - hluboké vrtání
  16. Vyvrtávání, vyhrubování, vystružování, zahlubování - princip, způsoby, nástroje
  17. Hoblování a obrážení - princip, způsoby, nástroje, stroje
  18. Protahování, speciální způsoby broušení
  19. Dělení materiálů - princip, způsoby, nástroje
  20. Broušení - princip, způsoby, nástroje, stroje
  21. Dokončovací operace - principy, způsoby
  22. Výroba ozubených kol - základní principy
  23. Výroba závitů
  24. Výrobní proces a výrobní postup - technologičnost konstrukce
  25. Zásady při navrhování výrobních postupů
  26. Nekonvenční způsoby obrábění
  27. Měřidla absolutní a komparační - principy, převody
  28. Chyby měření
  29. Řezné prostředí
  30. Základní principy montáží, druhy a způsoby montáží