Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 644   projektů
0 nových

Teorie obvodů - vypracované 5 a 10 bodové zkouškové otázky

«»
Přípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stažené
12 x
Velikost
2,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
7930
Poslední úprava
02.05.2016
Zobrazeno
1 466 x
Autor:
mira.hejda
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
5 bodů

1. Charakterizujte vztah mezi sdruženým a fázovým napětím.
2. Nakreslete trojfázový obvod a vymezte v něm elementární části.
3. Napište podmínku pro vyváženost trojfázového zdroje napětí.
4. Napište podmínku pro souměrnost trojfázového zdroje napětí.
5. Napište podmínku pro symetrii trojfázové zátěže.
6. Napište podmínku optimálního provozu trojfázového obvodu.
7. Nakreslete průběh napětí kapacitoru přechodného jevu 1. řádu pro buzení ze stejnosměrného
zdroje napětí.
8. Nakreslete průběh proudu induktoru přechodného jevu 1. řádu pro buzení ze stejnosměrného
zdroje napětí.
9. Nakreslete obvodové modely integračních článků tvořených prvky RC a RL.
10. Uveďte z jakých stavů určujeme parametry dvojbranů.
...
...
...

Klíčová slova:

sdružené napětí

obvody

elementární části

impedance

dvojbrana

rovnice

obvodový modelObsah:
 • 5 bodu
  1. Charakterizujte vztah mezi sdruženým a fázovým napětím.
  2. Nakreslete trojfázový obvod a vymezte v něm elementární části.
  3. Napište podmínku pro vyváženost trojfázového zdroje napětí.
  4. Napište podmínku pro souměrnost trojfázového zdroje napětí.
  5. Napište podmínku pro symetrii trojfázové zátěže.
  6. Napište podmínku optimálního provozu trojfázového obvodu.
  7. Nakreslete průběh napětí kapacitoru přechodného jevu 1. řádu pro buzení ze stejnosměrného zdroje napětí.
  8. Nakreslete průběh proudu induktoru přechodného jevu 1. řádu pro buzení ze stejnosměrného zdroje napětí.
  9. Nakreslete obvodové modely integračních článků tvořených prvky RC a RL.
  10. Uveďte z jakých stavů určujeme parametry dvojbranů.
  11. Napište výraz pro determinant kaskádních parametrů dvojbranů.
  12. Napište výrazy pro sekundární parametry vedení s rozloženými parametry.
  13. Uveďte primární parametry vedení s rozloženými parametry.
  14. Nakreslete obvodové modely derivačních článků tvořených prvky RC a RL.
  15. Nakreslete kmitočtovou charakteristiku zesílení a vymezte v ní šířku pásma.
  16. Pojmenujte hodnoty dB20 ; dB 20 a stanovte k nim číselné hodnoty podílu napětí.
  17. Pojmenujte hodnoty dB 20  ; dB 20 a stanovte k nim číselné hodnoty podílu výkonu.
  18. Nakreslete hodograf imitance sériového zapojení rezistoru a induktoru.
  19. Nakreslete hodograf imitance paralelního zapojení rezistoru a kapacitoru.
  20. Určete chybějící kaskádní parametr nesouměrného recipročního dvojbranu, je-li zadáno 11 12 21 aˆ , aˆ , aˆ .

  10 bodove
  1. Popište princip funkce zesilovače
  2. Popište vytvoření trojfázového zdroje napětí.
  3. Nakreslete všechny možnosti připojení spotřebičů k trojfázové síti.
  4. Nakreslete zapojení trojfázového zdroje napětí do hvězdy a zátěže do hvězdy a vyznačte v něm počítací šipky všech proudů a napětí.
  5. Nakreslete zapojení trojfázového zdroje napětí do hvězdy a zátěže do trojúhelníka a vyznačte v něm počítací šipky všech proudů a napětí.
  6. Nakreslete časový průběh veličiny přechodného jevu v obvodu 1. řádu a zkonstruujte v něm časovou konstantu.
  7. Napište výrazy pro stavové veličiny přechodného jevu a odůvodněte je.
  8. Stanovte parametry kaskádního řazení několika dvojbranů.
  9. Nakreslete impedanční obvodový model dvojbranu a napište jeho rovnice.
  10. Nakreslete admitanční obvodový model dvojbranu a napište jeho rovnice.
  11. Nakreslete hybridní sériově paralelní obvodový model dvojbranu a napište jeho rovnice.
  12. Nakreslete hybridní paralelně sériový obvodový model dvojbranu a napište jeho rovnice.
  13. Nakreslete kaskádní obvodový model dvojbranu a napište jeho rovnice.
  14. Nakreslete elementární úsek vedení s rozloženými parametry a vyznačte v něm proudy a napětí.
  15. Nakreslete časové průběhy odezvy derivačního článku na buzení pilovým, lichoběžníkovým a pravoúhlým signálem.
  16. Nakreslete časové průběhy odezvy integračního článku na buzení pilovým, lichoběžníkovým a pravoúhlým signálem.
  17. Nakreslete odezvu přechodného jevu s vlastními kmity obvodu a popište ji.
  18. Napište rovnice a nakreslete schéma napěťového zdroje řízeného napětím.
  19. Napište rovnice a nakreslete schéma proudového zdroje řízeného proudem.
  20. Nakreslete sériové spojení dvou příčně nesouměrných dvojbranů a stanovte parametry spojení.