Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 642   projektů
0 nových

Psychologie vyučování a výchovy

«»
Přípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stažené
6 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
3427
Poslední úprava
26.05.2014
Zobrazeno
787 x
Autor:
eliseus
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Předmět psychologie vyučování a výchovy
Zkoumá psychologické aspekty a zákonitosti procesu výchovy a vyučování (edukace) a socializace ve škole.
Zkoumá změny v psychice a v osobnosti způsobené edukací a identifikací, resp. nápodobou učitele, modelu, vzoru, příkladu. Je to věda o psychologických zákonitostech permanentního a cyklického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých (Ladislav Ďurič).
METODOLOGIE
Komplexní filosofický, vědecký, obecný, gnoseologický, noetický a holistický systém teoretických principů a návodů na získávání poznatků z odborné, vědecké, vědecko výzkumné a experimentální činnosti.
METODIKA
Návrh systematického provádění činností spojených s určitou etapou řešení odborných, vědeckých a vědecko výzkumných i experimentálních problémů.
Určuje čas , místo a způsob realizace a její etapy (pilotáž, předvýzkum, vlastní výzkum). Je konkrétnější než metodologie a vede i k výběru probandů a vhodné metody sběru a šetření dat.

METODA
Představuje konkrétní cestu, způsob, nástroj, pomůcku k řešení dílčího odborného, vědeckého, vědeckého výzkumného či experimentálního problému.
Metody jsou empirické a teoretické.
Empirické jsou subjektivní (např. dotazník), objektivní (např. pozorování) a projekční (např. kresba lidské postavy).
Teoretické jsou např. myšlenková analýza, syntéza, dedukce, indukce, abstrakce, analogie.
V psychologii je tradiční dělení metod na psychometrické (testové),které jsou osobnostní a výkonové (např. Ravenovy progresivní matrice) a klinické (např. anamnéza, kasuistika, rozhovor).

Klíčová slova:

psychologie

výchova

pedagogika

metologie

metodikaObsah:
 • 1. Psychologie výchovy a vyučování.
  2. Dějiny psychologie výchovy a vyučování.
  3. Teoretické koncepce a směry (paradigmata).
  4. Psychologie v pedagogické praxi.
  5. Psychologický výzkum výchovy a vyučování.
  6. Zkoušení žáků.
  7. Sociální formativní vlivy působící na žáka.
  8. Biologické formativní vlivy působící na žáka.
  9. Vztahy mezi učitelem a žákem.
  10. Vztahy mezi žáky.
  11. Dificility a poruchy učení a chování.
  12. Odborné intervence v psychologii vzdělávání a výchovy.
  13. Sebevýchova.

Zdroje:
 • ČÁP, J. - MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2008.
 • KOHOUTEK, R. a kol. Základy pedagogické psychologie. Brno: AN CERM, 1996.
 • KOHOUTEK, R.Úvod do psychologie. Psychologie osobnosti a zdraví žáka. Brno: MU, 2006.
 • KOHOUTEK, R. Úvod do psychologie. Metody poznávání osobnosti a duševního zdraví žáka. Brno: MU, 2006.
 • KOHOUTEK, R. Patopsychologie a psychopatologie pro pedagogy. Brno: MU, 2007.
 • KOHOUTEK, R. Dějiny psychologie pro pedagogy.Brno: MU, 2008.
 • ŘEHULKA, E. Úvod do psychologie. Brno: Paido, 1997.