Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Okruhy ke zkoušce z pedagogické psychologie

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
4 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
3426
Poslední úprava
26.05.2014
Zobrazeno
995 x
Autor:
eliseus
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
PŘEDMĚT PEDAGOGICKÉ PSYCHOLOGIE Okruh č. 1
Cíl:
Zkoumání psychologických aspektů edukace.
Možný, cílový a reálný subjekt.
Krátkodobé i dlouhodobé změny
v psychice a osobnosti způsobené vyučováním a výchovou.
Předmět pedagogické psychologie(okruh 1)

Zkoumá psychologické aspekty a zákonitosti procesu výchovy a vyučování (edukace) a socializace ve škole.
Zkoumá možný, reálný a cílový habitus (osobnost) žáků, studentů i posluchačů (souhrn způsobů a vzorců vnějšího chování, způsobu vyjadřování se a řeči i podpovrchových vlastností). Habitus žáků (jejich psychika a osobnost) je do značné míry výsledkem pedagogické práce.
Zkoumá změny v psychice a v osobnosti způsobené edukací a identifikací, resp. nápodobou učitele, modelu, vzoru, příkladu (Václav Příhoda).
Je to věda o psychologických zákonitostech permanentního a cyklického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých (Ladislav Ďurič).


Klíčová slova:

pedagogika

psychologie

edukace

výchova

socializaceObsah:
 • 1. Předmět a vývoj pedagogické psychologie.
  2. Pedagogická psychologie v systému věd.
  3. Metodologie a metody pedagogické psychologie.
  4. Vztah učení, vývoje a výchovy.
  5. Osobnost současného žáka.
  6. Problémový žák.
  7. Psychologie učení.
  8. Psychologie kreativity.
  9. Psychologie vyučování.
  10. Učební styly a strategie.
  11. Školní úspěch a neúspěch.
  12. Psychohygiena edukace.
  13. Psychologie osobnosti učitele.
  14. Psychologie výchovy.
  15. Rodina, škola a vývoj.
  16. Patopsychologie edukace.
  17. Psychosociální klima školy.
  18. Perspektivy pedagogické psychologie.

Zdroje:
 • LITERATURA
 • Kohoutek, Rudolf. Základy užité psychologie. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2002. 544 s. ISBN 80-214-2203-3.
 • Čáp, Jan - Mareš, Jiří [pedagog]. Psychologie pro učitele [Čáp, 2001]. Vyd. 1. Praha : Portál, 2001. 655 s. ISBN 80-7178-463-.
 • Kohoutek, Rudolf. Základy pedagogické psychologie [Kohoutek, 1996]. Brno : Cerm, 1996. 184 s. ISBN 80-85867-94-.
 • Kohoutek, Rudolf. Psychologie osobnosti a zdraví žáka. První. Brno : Masarykova univerzita, pedagogická fakulta, 2006. 167 s. ISBN 80-210-4077-7.
 • Kohoutek Rudolf. Dějiny psychologie pro pedagogy. Brno: MU, 2008. ISBN 978-80-210-4540-8.
 • Kohoutek, Rudolf. Patopsychologie a psychopatologie pro pedagogy. Brno: Mu, 2007. ISBN 978-80-210-4434-0.
 • Čáp, Jan. Psychologie výchovy a vyučování. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1993. 415 s. ISBN 80-7066-534-3. info
 • Fontana, David. Psychologie ve školní praxi : příručka pro učitele [Fontana, 2003]. Vyd. 2. Praha : Portál, 2003. 383 s. ISBN 80-7178-626
 • Literatura k objednání
 • Prodejna literatury PdFMU ( Ing. Milan Ondrášek, CSc. a paní Jana Jachymiáková)
 • Poříčí 9, 639 00 BRNO