Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Obchodní právo - vypracované otázky - Soutěžní právo

«»
Přípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stažené
6 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
8214
Poslední úprava
13.06.2016
Zobrazeno
1 483 x
Autor:
dana.lapackova
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Charakteristika soutěžního chování a soutěžního práva, struktura soutěžního práva a jeho prameny

Hospodářská soutěž (dále HS)
Není v zákoně nikde konkrétně definována, ale dá se pojmout jako souběžná snaha subjektů na trhu určitého druhu zboží nebo služeb, jejím cílem je dosažení určitých výhod před ostatními v oblasti hospodářských užitků/výsledků a jež vzájemně ovlivňuje jejich hospodářskou činnost.
Karel Engliš definuje hospodářskou soutěž jako situaci, kdy více osob žádá nebo nabízí totéž a mezi sebou zápasí, je tedy k tomu třeba:
1. identita předmětu (soutěže)
2. pluralita osob (soutěžících)
3. zápas mezi nimi (soutěž) o předmět soutěže.

V hospodářské sféře probíhá soutěž na straně nabídky a poptávky.
Na straně nabídky má soutěž:
- pozitivní funkci: zefektivnění výroby, racionální organizace obchodu, vzestup kvality, pokles cen
- negativní funkci: snaha vyloučit nebo omezit soutěž, získat zákazníky levnými nekvalitními výrobky, nekalé soutěžní praktiky = deformování pravidel fair play v hospodářské konkurenci - s těmito nekalými jevy se snaží právo vypořádat).
Na straně poptávky:
- převážně ekonomická negativa - vzestup soutěže na straně poptávky obvykle chápán jako symptom krizového stavu ekonomiky, protože nabídka je deficitní - zde má právo velmi málo prostředků, navíc málo efektivních = umělá regulace cen).

Dokonalá soutěž = nemůže-li žádný výrobce ani kupující působit na tržní cenu
Nedokonalá soutěž = jednotlivci cenu mohou ovlivňovat

Klíčová slova:

soutěžní právo

prameny

právní vztahy

podnikání

hospodářské soutěže

regulaceObsah:
 • 1. Charakteristika soutěžního chování a soutěžního práva, struktura soutěžního práva a jeho prameny
  2. Zvláštní pravidla veřejnoprávního regulatorního rámce podnikání (zejm. živnostenské právo, cenové předpisy, veřejné zadávání a koncese, veřejné podpory, hlavní sektorové regulace…)
  3. Subjekty právních vztahů vznikajících v hospodářské soutěži
  4. Generální klausule proti nekalé soutěži a její právní význam
  5. Jednotlivé skutkové podstaty nekalé soutěže a jejich srovnání
  6. Soutěžní jednání a jejich srovnání z pohledu klasifikace na soudcovské skutkové podstaty, klamavá, parazitní a agresivní soutěžní jednání
  7. Soukromoprávní prostředky ochrany proti nekalé soutěži, aktivní a pasivní legitimace ve sporech z nekalé soutěže
  8. Právní úprava označování podnikatelů
  9. Právní úprava označování výrobků a služeb podnikatelů
  10. Celková charakteristika právní úpravy směřující k ochraně soutěžního prostředí na trhu, postavení a pravomoc Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, prameny práva na ochranu hospodářské soutěže
  11. Dohody narušující soutěž (kartely)
  12. Kontrola spojování soutěžitelů
  13. Ochrana před zneužitím tržní moci včetně úpravy regulace tzv. významné tržní síly
  14. Řízení před ÚOHS, správní delikty
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše