Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 647   projektů
0 nových

FBI Fyzika II - vypracované otázky

«»
Přípona
.zip
Typ
vypracované otázky
Stažené
0 x
Velikost
6,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
13233
Poslední úprava
15.04.2021
Zobrazeno
200 x
Autor:
oxminakoxo
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Intenzita a potenciál elektrického pole (definice intenzity, potenciálu, vztah mezi nimi, jednotky, siločáry, ekvipotenciální plochy, napětí, práce sil v elektrostatickém poli).

a) Intenzita elektrického pole
V okolí každého elektricky nabitého tělesa existuje elektrické pole, které působí na jiná nabitá tělesa. Pro porovnání silového působení v různých místech elektrického pole definujeme intenzitu pole jako podíl síly Fel, která v tomto místě působí na bodový náboj, a náboje q tohoto bodu.

Velikost silového působení elektrostatického pole klesá se čtvercem vzdálenosti, závisí na centrálním náboji Q, který pole vytváří, nezávisí na referenčním náboji q.

Jedná se o vektorovou veličinu stejného směru jako elektrická síla, která působí v daném bodě. Jednotkou je [N.C-1,
newton na coulomb]. Popisuje pole v každém místě jednoznačně.

Intenzita je síla, kterou pole působí na jednotkový kladný náboj. Vektory se v daném místě prostoru sčítají - pokud máme více zdrojů.

b) Potenciál elektrického pole
Definujeme ho pro porovnání potenciální energie jednotkového náboje (Q = 1 C) v různých místech pole jako podíl potenciální energie a náboje:
...

Klíčová slova:

fyzika

elektřina

elektrické pole

elektrostatika

Gauss

elektrostatické pole

kondenzátor

elektrický proud

Kirchhoff

Ohm

gravitace

gravitační pole

radioaktivita

atom

indukceObsah:
 • 1. Intenzita a potenciál elektrického pole
  2. Energie elektrického pole
  3. Gaussova věta elektrostatiky a její využití
  4. Elektrostatické pole
  5. Kondenzátory, řazení kondenzátorů
  6. Polarizace dielektrika
  7. Stacionární elektrické pole
  ...
  25. Vlnová optika, interference světla
  26. Fotometrie a radiometrie
  27. Fotoelektrický jev
  28. Modely atomu
  29. Hmotnostní defekt, vazebná energie
  30. Vlastnosti alfa, beta a gama záření
  31. Radioaktivní přeměny

Zdroje:
 • přednášky
 • poznámky
 • prezentace
 • skripta