Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 633   projektů
0 nových

Řešené příklady z finančního účetnictví

«»
Přípona
.pdf
Typ
výpočet
Stažené
8 x
Velikost
1,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
7456
Poslední úprava
15.02.2016
Zobrazeno
1 961 x
Autor:
nella.grundzova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 ÚVOD

Sbírka příkladů „Řešené příklady z finančního účetnictví“ je doplňujícím materiálem pro posluchače kurzu "Finanční účetnictví I a II“ bakalářského studia. Je vhodná především pro začátečníky v oboru účetnictví, je zaměřena na vysvětlení a důkladné procvičení základů účetnictví a určena výhradně k samostudiu.

Sbírka je tematicky rozdělena do třinácti kapitol, vychází z bilancování majetku a zdrojů jeho krytí, zabývá se účtem a soustavou účtů, operacemi souvisejícími s otevíráním a uzavíráním účtů, změnami stavu účtů, kontrolním systémem účetnictví, základy účtování o dlouhodobém majetku, zásobách, finančním majetku, zúčtovacích vztazích, nákladech, výnosech, vlastním kapitálu a účetní uzávěrkou a závěrkou. V souladu se současnými trendy vývoje výuky účetnictví u nás i ve světe nedodržuje v některých případech do detailů současnou účetní praxi, ale zaměřuje se na pochopení pojmů, jevů, které odrážejí a vztahů mezi nimi.

Je sestavena formou pracovního sešitu s připravenými tabulkami a účty potřebnými pro řešení příkladů, do kterých lze pouze doplňovat. Na začátku každé kapitoly je stručný přehled teorie, jejíž znalost je nutná k řešení příkladů, dále následuje vzorový řešený příklad, který studentům vysvětlí postupy účtování na vybraných modelových úlohách a rozšiřují možnosti samostudia. Následují příklady k samostatnému řešení doplněné výsledky a každá kapitola je doplněna opakovacím testem. Veškerém připomínky, výhrady i náměty k uváděným příkladům i ke způsobu jejich prezentace jsou vítány.

Klíčová slova:

bilancování majetku

soustava účtů

uzavírání účtů

finanční majetek

zúčtovací vztahy

účetní uzávěrkaObsah:
 • 1 Úvod -8-
  2 Bilancování majetku a zdrojů -9-
  2.1 Opakování teorie -9-
  2.2 Řešený příklad - založení firmy -10-
  2.3 Příklady k procvičování -13-
  2.4 Test -21-
  3 Účet, soustava účtů -24-
  3.1 Opakování teorie -24-
  3.2 Řešený příklad - počáteční a konečný stav účtu, přírůstky a úbytky -25-
  3.3 Příklady k procvičování -27-
  3.4 Test -31-
  4 Rozpis rozvahy do soustavy účtů -33-
  4.1 Opakování teorie -33-
  4.2 Řešený příklad - rozpis rozvahy do soustavy účtů -33-
  4.3 Příklady k procvičování -34-
  4.4 Test -36-
  5 Náklady, výnosy, výsledek hospodaření -38-
  5.1 Opakování teorie -38-
  5.2 Řešený příklad - účtování nákladů a výnosů -40-
  5.3 Příklady k procvičování -41-
  5.4 Test -45-
  6 Uzavírání účtů -47-
  6.1 Opakování teorie -47-
  6.2 Řešený příklad - otevírání a uzavírání účtů -48-
  6.3 Příklady k procvičování -49-
  6.4 Test -64-
  7 Kontrolní systém účetnictví -66-
  7.1 Opakování teorie -66-
  7.2 Řešený příklad - sestavení předvahy -66-
  7.3 Příklady k procvičování -68-
  7.4 Test -70-
  8 Krátkodobý finanční majetek -71-
  8.1 Opakování teorie -71-
  8.2 Řešený příklad - peníze na cestě -72-
  8.3 Příklady k procvičování -73-
  8.4 Test -81-
  9 Zásoby -84-
  9.1 Opakování teorie -84-
  9.2 Řešený příklad - účtování o zásobách způsobem a a b -85-
  9.3 Příklady k procvičování -88-
  9.4 Test -107-
  10 Dlouhodobý majetek -109-
  10.1 Opakování teorie -109-
  10.2 Řešený příklad - pořízení dlouhodobého majetku -110-
  10.3 Příklady k procvičování -113-
  10.4 Test -124-
  11 Zúčtovací vztahy -126-
  11.1 Opakování teorie -126-
  11.2 Řešený příklad - účtování plátce dph -126-
  11.3 Příklady k procvičování -128-
  11.4 Test -148-
  12 Vlastní kapitál a dlouhodobé cizí zdroje financování
  -150-
  12.1 Opakování teorie -150-
  12.2 Řešený příklad - tvorba a zúčtování rezerv -150-
  12.3 Příklady k procvičování -152-
  12.4 Test -157-
  13 Účetní uzávěrka a závěrka -159-
  13.1 Opakování teorie -159-
  13.2 Řešený příklad - účetní uzávěrka -159-
  13.3 Příklady k procvičování -160-
  13.4 Test -168-
  Příloha 1 - směrná účtová osnova -170-
  Příloha 2 - vzorový účtový rozvrh -172-
  Příloha 3 - uspořádání a označování položek rozvahy
  (bilance) -178-
  Příloha 4 - uspořádání a označování položek výkazu
  Zisku a ztráty - druhové členění -181-
  Příloha 5 - uspořádání a označování položek výkazu
  Zisku a ztráty - účelové členění -183-
  Seznam literatury -184-