Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Základy managementu - podpůrný učební text

«»
Přípona
.doc
Typ
studijní materiál
Stažené
1 x
Velikost
1,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
4227
Poslední úprava
22.09.2014
Zobrazeno
1 321 x
Autor:
kralova.lucie
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1 Úvodem
Distanční pomůcka je připravena pro studenty předmětu Základy managementu studující obor Sociální pedagogika na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích ve spolupráci s Fakultou managementu VŠE. Cílem této pomůcky je přiblížit studium studentům v kombinovaném studiu a usnadnit jim přípravu na složení zápočtu z tohoto předmětu.
Nároky na získání zápočtu představuje studium literatury dle požadavků distanční pomůcky a úspěšné zvládnutí znalostního testu.
Distanční pomůcka, která po odborné stránce představuje základy managementu ve velmi obecné formě, vychází z obsahu mnoha publikací odborné literatury. Pro hlubší studium managementu se předpokládá studium obdobně zaměřené fakulty a není cílem v plné komplexnosti a s tím spojené náročnosti pro studenty oboru sociální pedagogika představovat problematiku managementu jako takového. Distanční pomůcka se opírá především o odborné práce předních autorů publikujících v oboru management - Prof. Ing Jana Trunečka, CSc., Prof. Ing. Leo Vodáčka, DrSc. a Prof. Ing. Jaromíra Vebera, CSc. z pražské VŠE, které patří k „bestselerům“ akademické odborné literatury. Ze zahraniční literatury je nutno zmínit především osvědčenou literaturu spojenou se současným pojetím managementu ve světě, mezi které patří publikace Management od autorů H. Koontze a H. Weihricha a především dílo Management autorů J. Donnelyho, J. Gibsona a J. Ivanceviche, též přeložených do českého jazyka Doc. Ing. Václavem Dolanským, CSc. z ČVUT Praha.
Distanční pomůcka se dále opírá o literaturu z odborných článků, sborníků a ostatních publikací, která je součástí povinné literatury pro tento předmět. Vzhledem k obrovské šíři literatury věnované problematice managementu nelze uvést veškeré zdroje pro studium v rámci tohoto základního kurzu.
Distanční pomůcka částečně odráží problematiku studia uskutečňovaného v denním studiu oboru Management na Fakultě managementu VŠE prostřednictvím přednášek a cvičení s cílem přiblížit výstupy, přednášené pro studenty v denním studiu. Tato pomůcka má pomoci přenést vybrané kapitoly problematiky managementu pro studenty v kombinované formě tohoto studia s předpokladem samostudia předepsané literatury.
Hlavním přínosem distanční pomůcky pro studenty je pochopení základů managementu z pozice pojetí, funkce a chování ve všech typech organizací.
Vzhledem k povaze pomůcky sloužící k vyššímu efektu studia studentů kombinované formy jsou veškeré poznatky z oblasti základního představení managementu na základní úrovni vysokoškolského studia. Nepředstavuje nejnovější poznatky tohoto oboru a ani neaspiruje na tuto pozici. Osobně velmi ocením, jakékoliv připomínky, podněty, náměty a doporučení pro zlepšení této pomůcky.

Klíčová slova:

management

koncepty

SWOT

analýza

prostředí

organizace

funkceObsah:
 • 1 úvodem 1
  1.1 použité konvence 2
  1.2 použité piktogramy 2
  1.3 obecně použité zkratky 4
  2 Povaha, smysl a definice pojmu management 5
  Cíl kapitoly 5
  Časový plán 5
  Samostatná příprava 5
  2.1 Vymezení základních pojmů 5
  2.2 Teorie a praxe managementu 10
  Samostatné úkoly 10
  Otázky k probírané tématice 10
  Literatura 10
  3 Vývoj manažerského myšlení a jednání 10
  Cíl kapitoly 10
  Časový plán 10
  Samostatná příprava 10
  3.1 Management ve vývoji 10
  3.2 Koncepty a synergie v managementu 10
  Samostatné úkoly 10
  Otázky k probírané tématice 10
  Literatura 10
  4 Rozhodování 10
  Cíl kapitoly 10
  Časový plán 10
  Samostatná příprava 10
  4.1 Teorie rozhodování 10
  4.2 rozhodovací problém 10
  4.3 Typy manažerských rozhodnutí 10
  4.4 Rozhodovací procesy 10
  4.5 Modely rozhodování 10
  Samostatné úkoly 10
  Otázky k probírané tématice 10
  Literatura 10
  5 prostředí organizace 10
  Cíl kapitoly 10
  Časový plán 10
  Samostatná příprava 10
  5.1 Vymezení prostředí 10
  5.2 Vnější prostředí 10
  5.3 Vnitřní prostředí 10
  5.4 S.W.O.T. ANALÝZA 10
  Samostatné úkoly 10
  Otázky k probírané tématice 10
  Literatura 10
  6 Manažerské funkce 10
  Cíl kapitoly 10
  Časový plán 10
  Samostatná příprava 10
  6.1 VIZE, POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE 10
  6.2 pLÁNOVÁNÍ 10
  6.3 organizování 10
  6.4 motivace 10
  6.5 vedení 10
  6.5.1 komunikace 10
  6.6 podniková kultura 10
  6.7 lidské zdroje 10
  6.8 kontrola 10
  Samostatné úkoly 10
  Otázky k probírané tématice 10
  Literatura 10
  7 závěry 10
  7.1 použitá literatura 10
  7.2 kontakt 10
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše