Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 628   projektů
1 nových

Vypracované státnicové otázky z okruhu Ekonomie

«»
Přípona
.rar
Typ
státnicové otázky
Stažené
3 x
Velikost
8,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
8838
Poslední úprava
11.10.2016
Zobrazeno
614 x
Autor:
katerina.loumova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Rovnováha spotřebitele a vliv důchodu na poptávku

- Soubor tržních příležitostí
- Optimum spotřebitele
- Přebytek spotřebitele
- Důchodová cesta expanze
- Engelova křivka
- Důchodová elasticita poptávky

1.1. Soubor tržních příležitostí, optimum a přebytek
Jde o kombinaci produktů, které jsou vzhledem k cenám a důchodu spotřebitele dostupné. Zobrazení v grafu je to trojúhelník 0JH

Optimum
Spotřebitel volí z kombinací statků (X a Y) na základě vlastních preferencí a na základě tržních příležitostí (ty jsou ovlivněné důchodem a tržními cenami statků).
Pokud spotřebitel vše utratí za X a Y, utratí celou svou linii rozpočtu (úsečka HJ).
Rovnice HJ » I = Px*X + Py*Y
Plocha 0HJ označuje soubor tržních příležitostí.
Jsou zde veškeré kombinace, kterých může spotřebitel dosáhnout s daným důchodem.
Bod J znamená, že spotřebitel vše utratil za statek X.
Bod H znamená, že spotřebitel vše utratí za statek Y.
Křivka HJ je linie rozpočtu. Křivky U1, U2 a U3 jsou indiferenční křivky, které označují kombinace statků X a Y, které přináší stejný celkový užitek.
Indiferenční křivky jsou klesající, protože čím více je statku Y tím méně je dokombinován statkem X
- neprotínají se, protože každá vyjadřuje jinou užitečnost
- existují v každém bodě grafu, protože lze libovolně kombinovat oba statky
- jsou konvexní vzhledem k počátku, protože spotřebitel se raději vzdá hojného statku, aby získal (málo) vzácný statek (čím míň má X, tím víc bude chtít Y).

Klíčová slova:

spotřebitel

kapitál

inflace

fiskální politika

nezaměstnanost

agregátní poptávka

produkční funkceObsah:
 • 1. Rovnováha spotřebitele a vliv důchodu na poptávku (soubor tržních příležitostí, optimum spotřebitele, přebytek spotřebitele, důchodová cesta expanze, Engelova křivka, důchodová elasticita poptávky)
  2. Vliv ceny zboží na poptávané množství (cenová cesta expanze, substituční a důchodový efekt změny ceny zboží, Giffenův paradox, cenová elasticita poptávky, křížový substituční a důchodový efekt, křížová elasticita poptávky, tržní poptávka)
  3. Produkční funkce firmy a alternativní cíle firmy (produkční funkce v krátkém období, produkční funkce v dlouhém období, izokvantová mapa, výnosy z rozsahu; celkový, průměrný a mezní příjem, alternativní cíle firmy, teorie firmy)
  4. Náklady v krátkém a dlouhém období (celkové náklady, variabilní náklady, fixní náklady, průměrné náklady, mezní náklady, nákladové optimum, cesta expanze firmy, obalová křivka nákladů v dlouhém období; celkové, průměrné a mezní příjmy; optimum firmy)
  5. Chování firmy v dokonalé konkurenci (určování optimální výše výstupu, rozhodování firmy o výstupu v krátkém a dlouhém období, křivka nabídky v krátkém a dlouhém období, bod vyrovnání nákladů s výnosy, bod uzavření firmy, rovnováha dokonale konkurenčního trhu)
  6. Rozhodování firmy v postavení monopolu, v podmínkách oligopolu a v monopolistické konkurenci (volba výše výstupu monopolem, určení ceny monopolem, cenová diskriminace, efektivnost monopolu; různé modely oligopolů; rozhodování firmy v krátkém a dlouhém období, efektivnost monopolistické konkurence)
  7. Trh kapitálu (investice a kapitál, nabídka kapitálu a poptávka po kapitálu, mezní příjem, příjem z mezního produktu kapitálu, mezní fyzický produkt, podmínka rovnováhy a maximalizace zisku, poptávka po investicích - Tobinovo q, poptávka po investicích - PV)
  8. Určení rovnovážné produkce v třísektorovém a čtyřsektorovém modelu (mezní skoln ke spotřebě a k úsporám, multiplikátor vládních výdajů, multiplikátor transferových plateb, multiplikátor autonomních daní, mezní sklon k dovozu, multiplikátor otevřené ekonomiky)
  9. Trh peněz (peněžní agregáty, úroková sazba a úroková míra, nominální a reálná úroková míra, modely poptávky po penězích, nabídka peněz, generování bankovních peněz, multiplikátor bankovních peněz, motivy držby peněz)
  10. Trh zboží a služeb v modelu IS-LM a křivka IS (trh zboží a křivka IS, poptávka po investicích, citlivost plánovaných výdajů na úrokovou míru, odvození křivky IS, sklon, poloha a body mimo křivku IS, příčiny posunu křivky IS; multiplikátor fiskální politiky)
  11. Trh peněz v modelu IS-LM a křivka LM (trh peněz a trh ostatních finančních aktiv, poptávka po reálných peněžních zůstatcích, odvození křivky LM, sklon, poloha a body mimo křivku LM; multiplikátor monetární politiky).
  12. Platební bilance a křivka BP (definice platební bilance a její struktura, faktory ovlivňující vývoj platební bilance, sklon a poloha křivky BP, všeobecná rovnováha při dokonalé kapitálové mobilitě, rovnováha při nedokonalé kapitálové mobilitě a pevných měnových kurzech, příčiny posunu křivky BP, vliv fiskální expanze na křivku BP)
  13. Monetární a fiskální politika v otevřené ekonomice - Mundellův-Fremingův model (fiskální expanze při dokonalé kapitálové mobilitě a fixní měnový kurz popř. flexibilním měnovém kurzu; monetární expanze při dokonalé kapitálové mobilitě a fixní měnový kurz popř. flexibilním měnovém kurzu, Marshallova-Lernerova podmínka v zahraničním obchodě)
  14. Teorie měnového kurzu (měnový kurz, devalvace, depreciace, revalvace, apreciace, příčiny znehodnocování měny, měnová arbitráž, absolutní verze teorie parity kupní síly, relativní verze teorie parity kupní síly; systémy měnových kurzů, nominální a reálný měnový kurz, ERDI, efekt reálných směnných relací, J-křivka)
  15. Trh práce a nezaměstnanost (trh práce s pružnými mzdovými sazbami, trh práce při nepružné nominální mzdové sazbě, Friedmanův model mylného vnímání cenové úrovně pracovníky; nezaměstnanost a její charakteristika, formy nezaměstnanosti, přirozená míra nezaměstnanosti a její determinanty, Okunův zákon)
  16. Inflace (definice inflace, míra inflace, index spotřebitelských cen, index cen výrobců, deflátor HDP, rozdíl mezi CPI a deflátorem HDP, deflace a dezinflace; poptávková a nabídková inflace, důsledky inflace, metody léčení inflace, koeficient obětování)
  17. Agregátní poptávka a agregátní nabídka (odvození křivky AD z modelu IS-LM, Keynesův efekt, Piguův efekt, faktory ovlivňují posun křivky IS a AD; agregátní nabídka a její charakteristika, klasická a keynesiánská křivka AS, Lucasova křivka AS, teorie reálného ekonomického cyklu)
  18. Inflace, nezaměstnanost a Phillipsova křivka (původní Phillipsova křivka, modifikovaná Phillipsova křivka, Phillipsova křivka rozšířená o inflační očekávání, NAIRU, Phillipsova křivka a formování racionálního očekávání, Okunův zákon)
  19. Ekonomický růst