Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 612   projektů
0 nových

Vypracované státnicové otázky pro okruh Oceňování nemovitostí

«»
Přípona
.pdf
Typ
státnicové otázky
Stažené
3 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
9634
Poslední úprava
13.02.2017
Zobrazeno
404 x
Autor:
clean.bandit
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Objasněte základní princip nákladové metody (tržní ocenění), popište postup výpočtu, objasněte pojmy životnost, technická, morální, ekonomická, právní životnost, uveďte faktory ovlivňující technickou životnost.

PRINCIP NÁKLADOVÉ METODY (tržní ocenění)
- na bázi vynaložených nákladů (reprezentuje minulost - za kolik bylo…)
- představuje technický pohled na nemovitost

» věcná hodnota (substanční, technická) = současné celkové náklady na znovuvybudování nemovitosti ve stavu ke dni ocenění včetně nákladů na nákup pozemku

• tržní hodnota představuje:
= náklady na pořízení stavby snížené o znehodnocení (opotřebení)
= zohlednění konkrétních vlivů (funkční nedostatky)
= zohlednění obecných tržních vlivů (ekonomické nedostatky)

proč klienta zajímá věcná hodnota
− detailní popis technického stavu nemovitosti (trhliny, poškození dřevokazným hmyzem, tepelně izolační vlastnosti)
− výše nákladů na pořízení a užívání nemovitosti (materiálně technická charakteristika =>

provozní náklady, zatížení)
− životnost nemovitosti

ALGORITMUS VÝPOČTU
1. Popis nemovitosti (nález),
2. výpočet obestavěného prostoru,
3. stanovení typu objektu,
4. výpočet reprodukční ceny,
5. životnost,
6. opotřebení,
7. funkční nedostatky,
8. ekonomické nedostatky.

Klíčová slova:

nákladové metody

nemovitosti

výnosové metody

oceňování pozemků

hodnota věci

věcné břemenoObsah:
 • 1. Objasněte základní princip nákladové metody (tržní ocenění), popište postup výpočtu, objasněte pojmy životnost, technická, morální, ekonomická, právní životnost, uveďte faktory ovlivňující technickou životnost.
  2. Objasněte pojem opotřebení nemovitosti, co to jsou prvky dlouhodobé životnosti a prvky krátkodobé životnosti, příklady, uveďte metody výpočtu opotřebení nemovitosti.
  3. Objasněte základní princip porovnávací metody (tržní ocenění), popište postup výpočtu, uveďte korekční činitele používané při porovnávací metodě (prvky porovnání).
  4. Objasněte základní princip výnosové metody (tržní ocenění), popište postup výpočtu, uveďte jednotlivé typy výnosů a nákladů používané při výnosové metodě vč. charakteristiky, transformace výnosů na současnou hodnotu.
  5. Co to je administrativní cena nemovitosti, použití, uveďte základní způsoby administrativního oceňování nemovitostí + příklady nemovitostí.
  6. Uveďte způsoby administrativního oceňování pozemků - stavebních a zemědělských.
  7. Objasněte pojem cena v tísni, použití, způsob stanovení.
  8. Pojistná hodnota věci, co to je, princip stanovení.
  9. Stanovení ceny práva odpovídajícího věcnému břemenu a stanovení hodnoty náhrady za zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu - postup výpočtu.
  10. Oceňování pozemků - princip a použití Naegeliho metody třídy polohy, metody Subdivision development, reziduální výnosové metody (Land residual).