Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 642   projektů
0 nových

Vypracované otázky ke státnicím z Ekonomie (Makroekonomie)

«»
Přípona
.pdf
Typ
státnicové otázky
Stažené
4 x
Velikost
1,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
8841
Poslední úprava
11.10.2016
Zobrazeno
1 072 x
Autor:
katerina.loumova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
8. Trh kapitálu (kapitál, investice, nabídka na trhu kapitálu, úrok a úroková míra, mezní náklady na kapitál, příjem z mezního produktu kapitálu, poptávka na trhu kapitálu, rovnováha na trhu kapitálu, současná hodnota toku očekávaných budoucích výnosů, Tobinovo q)

Kapitál
Kapitál je proti jiným výrobním faktorům považován za faktor již vyrobený. Kapitál se skládá z takových vyrobených statků dlouhodobé spotřeby, které jsou opět použity jako výrobní vstupy pro další výrobu. Základní vlastností kapitálu je tedy to, že je současně vstupem i výstupem. Existují tři hlavní kategorie kapitálových statků: 1) stavby, 2) zařízení a 3) zásoby. Kapitálové statky se v procesu výroby nespotřebovávají najednou, ale působí po delší dobu. K přenesení ceny kapitálového statku do ceny finálního statku slouží odpisy. Ty ovšem slouží i jako zdroj prostředků na nákup nových kapitálových statků (slouží jako zdroj obnovovacích investic).

Investice = odložená spotřeba, investování úspor zvýší kapitál a ten zvýší spotřebu v budoucnosti

Nabídka na trhu kapitálu - nabídku tvoří úspory ekonomických subjektů, křivka nabídky v krátkém období svislá, v dlouhém normální tvar

Úrok - výnos z uspořené částky

Úroková míra = cena, která se ustavuje na trhu kapitálu, uvádí do souladu nabídku s poptávkou (úrok/jistina)
• přebytek úspor vede k poklesu úrokové míry
• nedostatek úspor vede k růstu úrokové míry

úroková míra plní dvě významné funkce
1) vede domácnosti k tomu, aby obětovaly současnou spotřebu a zvyšovaly zásobu kapitálu
2) podněcuje firmy k vyhledávání co nejefektivnějších investičních příležitostí
Očekávání těch, kteří vytvářejí úspory a efektivita výroby působí na vytváření rovnovážné úrokové míry

Klíčová slova:

trh kapitálu

makroekonomie

veřejné finance

fiskální politika

inflace

měnový kurz

mezinárodní obchodObsah:
 • 8. Trh kapitálu (kapitál, investice, nabídka na trhu kapitálu, úrok a úroková míra, mezní náklady na kapitál, příjem z mezního produktu kapitálu, poptávka na trhu kapitálu, rovnováha na trhu kapitálu, současná hodnota toku očekávaných budoucích výnosů, Tobinovo q)
  9. Trh práce (trh práce v podmínkách dokonalé konkurence, poptávka po práci, nabídka práce, substituční a důchodový efekt, rovnováha na trhu práce; trh práce v podmínkách nedokonalé konkurence, monopson; míra nezaměstnanosti; míra nezaměstnanosti v ČR a EU)
  10. Hospodářská politika (tržní selhání, ekonomické funkce vlády, cíle hospodářské politiky vlády, nástroje zásahů státu do ekonomiky; hospodářská politika ČR a naplňování hlavních cílů v současnosti)
  11. Makroekonomický produkt (hrubý domácí produkt, finální statky, přidaná hodnota, hrubý národní produkt, hrubý a čistý produkt, národní důchod, nominální a reálný produkt; nominální HDP v ČR)
  12. Metody měření makroekonomického produktu (metoda výrobní, důchodová, výdajová, mezinárodní srovnávání HDP a ekonomické úrovně, HDI - Index lidského rozvoje; podíl terciárního sektoru na tvorbě HDP ČR)
  13. Agregátní poptávka a nabídka (definice agregátní poptávky a nabídky, příčiny změn agregátní poptávky a nabídky, keynesiánská a klasická křivka agregátní nabídky v krátkém a dlouhém období; poptávkové šoky ve světové ekonomice)
  14. Celkové výdaje a produkt (dvousektorový model, graf funkce spotřeby a úspor, mezní sklon ke spotřebě a k úsporám, jednoduchý výdajový multiplikátor; spotřeba a úspory domácností v ČR)
  15. Třísektorový a čtyřsektorový model (multiplikátor vládních výdajů, mezní
  míra zdanění; čistý export, multiplikátor otevřené ekonomiky, mezní sklon k dovozu;
  odvětvové multiplikátory v české ekonomice)
  16. Veřejné finance (veřejné finance a jejich složky, definice státního rozpočtu a jeho struktura, daňová soustava ČR, přímé a nepřímé daně, funkce státního rozpočtu, deficit státního rozpočtu, státní dluh a veřejný dluh; objem výdajů státního rozpočtu v ČR)
  17. Fiskální politika (cíle fiskální politiky, nástroje fiskální politiky, důsledky veřejného dluhu, celkové daňové zatížení, příčiny růstu daňového zatížení a veřejných výdajů, expanzivní a restriktivní fiskální politika; Lafferova křivka a fiskální politika v ČR)
  18. Trh peněz (funkce peněz, peněžní agregáty, komerční banky, úroková sazba a úroková míra, nominální a reálná úroková sazba, motivy držby peněz, generování bankovních peněz, multiplikátor bankovních peněz, destrukce vkladů; komerční banky v ČR)
  19. Měnová politika (centrální banka, nabídka peněz, poptávka po penězích, nepřímé nástroje monetární politiky, přímé nástroje monetární politiky, cíle měnové politiky, expanzivní a restriktivní měnová politika, kvantitativní teorie peněz; diskontní sazba ČNB)
  20. Inflace (definice inflace, míra inflace, cenové indexy pro vyjádření míry inflace, index
  spotřebitelských cen, index cen výrobců, deflátor HDP, rozdíl mezi CPI a deflátorem HDP,
  deflace a dezinflace, formy inflace; vývoj míry inflace v ČR a ve světě)
  21. Měnový kurz (valuty a devizy, měnový kurz, parita kupní síly, absolutní a relativní forma teorie parity kupní síly, depreciace, devalvace, apreciace, revalvace, intervence centrální banky na devizových trzích, Mezinárodní měnový fond a Světová banka; přednosti a nevýhody nahrazení české koruny společnou měnou euro)
  22. Platební bilance (definice a struktura platební bilance, obchodní bilance, faktory ovlivňující stav a vývoj obchodní bilance, zahraniční dluh; devizové rezervy ČNB a zahraniční dluh ČR)
  23. Mezinárodní obchod (míra otevřenosti ekonomiky, absolutní a komparativní výhoda, příčiny mezinárodního pohybu kapitálu, formy mezinárodní ekonomické integrace, volná koordinace ekonomických intervencí - OECD, WTO, G 7, MMF, SB, EBRD, CEFTA; míra otevřenosti ČR a vývoj čistého exportu)