Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 636   projektů
0 nových

Zpravodajská informace a zpravodajský cyklus

«»
Přípona
.pdf
Typ
skripta
Stažené
7 x
Velikost
0,7 MB
Jazyk
český
ID projektu
7126
Poslední úprava
14.12.2015
Zobrazeno
834 x
Autor:
pacha
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Skripta jsou zpracována pro studenty velitelských a štábních kurzů všech stupňů a specializací. Jsou určena k seznámení s obecnou problematikou zpracování zpravodajských informací, jejich využití a k prohloubení znalostí teorie vojenského zpravodajství. Volnou formou seznamuje studenty se základními východisky a přístupy k řešení zpravodajské činnosti v návaznosti na velení a řízení bojové činnosti. Plně vychází z práce autora na přípravě předpisu Zprav-1-1, ze studia materiálů - předpisů armád USA a SRN.

Základ studijního materiálu tvoří studie zpravodajství americké námořní pěchoty (Marine Corps Doctrinal Publication /MCDP/2, Intelligence) z roku 1997, která se autorovi zdála nejlépe propracovaným materiálem, vhodným jak ke studiu, tak i k obecnému seznámení odborné veřejnosti s problematikou zpravodajství. Podle názoru autora uvedený materiál nejlépe a komplexně odráží skutečnost a potvrzuje již publikované poznatky autora ve vojenském odborném tisku a potvrzuje i jemu známé zkušenosti ze zpravodajské činnosti v československé i české armádě, které autor získal v průběhu výkonu zpravodajských funkcí u vojsk a později rozvíjel ve vojenském školství. Z tohoto hlediska představují skripta volný překlad s doplněním většiny částí studijní pomůcky poznatky autora.

Klíčová slova:

informace

zpravodajství

zpravodajský cyklus

tvorba

požadavky

žádostObsah:
 • Kapitola 1 ZPRAVODAJSKÁ INFORMACE 5
  1.1. Charakteristické rysy zpravodajské informace 8
  1.2. Typy zpravodajské informace 10
  1.3. Vliv šumů na zpravodajskou informaci 12
  1.4. Úrovně zpravodajské informace 15
  1.5. Funkce zpravodajské informace 16
  1.6. Zpravodajská informace je produkt, ne zabezpečení 17
  1.7. Zpravodajská informace jako znalost 18
  1.8. Pravděpodobnost zpravodajské informace 20
  1.9. Zdroje zpravodajské informace 21
  1.10. Bezpečnost zdroje zpravodajské informace 22
  Kapitola 2 ZPRAVODAJSKÝ CYKLUS 26
  2.1. Zpravodajská činnost 26
  2.1.1. Význam a důležitost zpravodajské činnosti 26
  2.1.2. Cíle zpravodajské činnosti 28
  2.1.3. Proces zpravodajské činnosti 29
  2.1.4. Specifika zpravodajské činnosti 30
  2.1.5. Utajení zpravodajské činnosti 32
  2.2. Zpravodajský cyklus 34
  2.2.1. Řízení 36
  2.2.2. Shromažďování 38
  2.2.3. Zpracování 39
  2.2.4. Tvorba 40
  2.2.5. Distribuce 42
  2.2.6. Využití 44
  2.3. Velitel a zpravodajská činnost 44
  2.3.1. Vztah velitele ke zpravodajskému štábu 45
  2.3.2. Provázanost operací se zpravodajskou činností 47
  2.3.3. Vyvážený přístup 49
  Kapitola 3 SPECIFIKA ŘÍZENÍ ZPRAVODAJSKÉHO CYKLU 53
  3.1. Požadavky velitele na důležité informace (CCIR) 53
  3.2. Nástroje a způsoby řešení 54
  3.3. Prioritní zpravodajské požadavky (PIR) 56
  3.4. Soustředění zpravodajského úsilí 57
  3.5. Specifický příkaz nebo požadavek (SOR) 58
  3.6. Požadavky x žádosti 59
  3.7. Vztahy mezi nástroji 59
  Přílohy 1. Tabulka hodnocení informací 63
  2. Používané pojmy ve zpravodajském cyklu 64
  3. Seznam použitých zkratek 66