Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Povrchy a jejich úpravy

«»
Přípona
.pdf
Typ
skripta
Stažené
3 x
Velikost
3,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
6066
Poslední úprava
29.06.2015
Zobrazeno
1 192 x
Autor:
agata.kucova
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1.0 ÚVOD
Zvyšování technické úrovně, užitné hodnoty, jakosti a spolehlivosti strojírenských výrobků při dodržení ekonomických a ekologických limitů patří mezi hlavní směry rozvoje hospodářství. Při užití těchto výrobků dochází k jejich vzájemnému styku i k interakci s okolním prostředím a tím i k jejich povrchové degradaci vlivem opotřebení, koroze a dalších vlivů. Povrchové úpravy se tedy významně podílí na výsledné jakosti technického zařízení. Ovlivňují jeho životnost, provozní spolehlivost a tím i využitelnost, pohotovost, nároky na údržbu. Nedostatečná resp. nevyhovující povrchová ochrana může znehodnotit i vynikající technické dílo. Povrchová ochrana ovlivňuje a podmiňuje nejen funkčnost strojírenských výrobků, ale i jejich vzhled. I když vzhledově narušené zařízení jsou ještě funkčně využitelné, klesá jejich prodejnost a stoupá možnost znehodnocení okolního prostředí.
Řešení problematiky povrchových úprav vyžaduje souhrn základních znalostí
z elektrochemie, metalurgie, fyziky, chemie, vlastností materiálů a v neposlední řadě i z teorie a
technologií povrchových úprav.
Úspěšné vyřešení ochrany materiálů je podmíněno vždy přesným vymezením všech
technických ekonomických i ekologických kritérií a faktorů charakterizujících daný problém.
Technická kritéria:
- vlastnosti a parametry povrchu
- životnost povlaku resp. výrobku
- požadavky parametrů jakosti
- nároky na údržbu
Technicko-ekonomická kritéria:
- energetická náročnost výroby
- závislost na surovinách
- prodejnost (výrobní cena)
- požadavky na spolupráci
Ekologická kritéria:
- recyklovatelnost výrobku
- ekologická výroba (omezení vlivů na životní a pracovní prostředí)
- eliminace odpadů
- zpracování odpadů

Klíčová slova:

vlastnosti povrchu

ochrana povrchu

anorganické povlaky

suroviny

lázně

procesy

kontrolaObsah:
 • Obsah 1
  1 Úvod 3
  2 Povrch a jeho vlastnosti 6
  2.1 Struktura povrchu 6
  2.2 Fyzikální vlastnosti povrchu 12
  2.3 Geometrické a mechanické vlastnosti povrchu 14
  2.4 Chemické vlastnosti povrchu 16
  3 Porušování povrchů 18
  3.1 Koroze 18
  3.2 Opotřebení 25
  3.3 Porušování povlaků 36
  4 Způsoby ochrany povrchů 40
  4.1 Úprava prostředí 40
  4.2 Volba vhodného materiálu a povrchových úprav 42
  4.3 Konstrukční řešení a technologie výroby 47
  4.4 Elektrochemické a dočasné ochrany 49
  5 Předběžné úpravy povrchů 53
  5.1 Mechanické úpravy povrchu 53
  5.2 Chemické úpravy povrchu 59
  6 Anorganické nekovové povlaky a vrstvy 68
  6.1 Konverzní vrstvy 68
  6.2 Keramické smaltování 72
  6.3 Žárově stříkané povlaky 74
  6.4 Anorganické nátěry 77
  7 Kovové povlaky a vrstvy 79
  7.1 Plátování kovy 81
  7.2 Žárové pokovování v roztavených kovech 81
  7.3 Tepelné a chemicko-tepelné zpracování 85
  7.4 Žárové stříkání kovů 88
  7.5 Chemické pokovování 90
  7.6 Elektrochemické (galvanické) pokovování 92
  7.7 Fyzikální a fyzikálně-chemické povlakování 106
  8 Organické povlaky 115
  8.1 Organické povlaky z nátěrových hmot 115
  8.2 Technologie nanášení nátěrových hmot 119
  8.3 Povlaky z plastů 125
  9 Povrchové úpravy plastů 128
  10 Hodnocení povrchových úprav 130
  10.1 Organizace řízení jakosti 130
  10.2 Kritéria jakosti povlakového systému 131
  11 Vstupní kontrola materiálu, surovin, lázní 133
  11.1 Konzistence, tekutost, sedimentace, hustota 133
  11.2 Obsah netěkavých složek, ředitelnost, bod vzplanutí, hodnota ph 135
  11.3 Rozliv, roztíratelnost, slévatelnost, stříkatelnost 137
  11.4 Vydatnost, kryvost, zasychání 139
  11.5 Velikost a tvar částic, vlhkost 141
  11.6 Interval zpracovatelských teplot, tavitelnost frit, stékavost 141
  11.7 Vlastnosti galvanických lázní 143
  12 Sledování a řízení technologického procesu 145
  12.1 Složení pracovní látky 145
  12.2 Funkční zkoušení lázní 149
  13 Kontrola jakosti povlakových systémů 151
  13.1 Vzhledové vlastnosti 151
  13.2 Funkční vlastnosti 153
  13.3 Ochranné vlastnosti 160
  13.3.1 Tloušťka 160
  13.3.2 Pórovitost 167
  13.3.3 Korozní zkoušky 170
  13.3.4 Zkoušky opotřebení 171
  Literatura 174
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše