Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 628   projektů
0 nových

Klimatizace a průmyslová vzduchotechnika

«»
Přípona
.pdf
Typ
skripta
Stažené
4 x
Velikost
4,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
7229
Poslední úprava
11.01.2016
Zobrazeno
542 x
Autor:
pacha
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.1 Vývoj oboru

Úprava prostředí pro vytvoření tepelného komfortu i čistého ovzduší úzce souvisí s vývojem lidské civilizace. Již v období starověku, ale i později v novověku nalezneme ve stavbách a obydlích technická řešení větrání i tepelné a vlhkostní úpravy vnitřního ovzduší, i z dnešních hledisek, plně funkční.

Vývoj poznatků o hygieně člověka vedl k postupnému definování hygienických požadavků na kvalitu tepelného a vlhkostního mikroklimatu i čistoty ovzduší a na související problematiku větrání. Nucené větrání se uplatnilo nejprve v dolech, později byly nuceně větrány budovy nemocnic, divadel i průmyslových dílen. I když o škodlivinách vznikajících při různé pracovní činnosti psal již v roce 1700 italský lékař B. Ramazzini (1633 - 1714), teprve v roce 1859 byl vydán v Rakousko-Uhersku živnostenský zákon, který kromě jiného kladl majitelům živností zajistit větrání a čistotu pracoven. Dávka venkovního vzduchu v místnostech, kde pobývají lidé, byla stanovena Maxem von Pettenkoferem v roce 1877 [1.1] z podmínky, aby koncentrace oxidu uhličitého ve vnitřním vzduchu nepřekročila 0,1 obj. % (Pettenkoferovo číslo); odpovídající dávka vzduchu pro běžnou činnost tak činila přibližně 25 m3/h osobu. První českou práci z oboru větrání publikoval Jan Ev. rytíř Purkyně (vrchní inženýr odboru pro ústřední topení a větrání při První českomoravské továrně na stroje v Praze) "Topení a větrání obydlí lidských (1890)". V roce 1904 publikoval ve Vídni lékař Josef Rambousek, od roku 1907 soukromý docent na německé vysoké škole technické v Praze, spis "Luftverunreinigung und Ventilation mit Rücksicht auf Industrie und Gewerbe" - pravděpodobně první spis, pojednávající o znečištění ovzduší a větrání v průmyslu.

Klíčová slova:

větrání

klimatizace

rozptyl vzduchu

chladivové systémy

kuchyně

halové objektyObsah:
 • 1 Charakteristika oboru větrání a klimatizace -7-
  1.1 Vývoj oboru -7-
  1.2 Požadavky na úpravu prostředí -8-
  1.3 Literatura -9-
  2 Hlavní funkční prvky větracích a klimatizačních zařízení -10-
  2.1 Ohřívače -12-
  2.2 Chladiče -17-
  2.3 Ventilátory -19-
  2.4 Vlhčení vzduchu -21-
  2.5 Čištění vzduchu -24-
  2.6 Zpětné získávání tepla -26-
  2.7 Odvlhčování -28-
  2.8 Další funkční prvky větracích a klimatizačních zařízení -29-
  2.9 Provedení a návrh klimatizačních jednotek -29-
  2.10 Literatura -30-
  3 Rozptýlení vzduchu v místnostech -31-
  3.1 Obecné poznatky -31-
  3.2 Vyústky pro přívod vzduchu -32-
  3.3 Modelování rychlostních, teplotních a koncentračních polí -39-
  3.4 Hodnocení kvality větrání -43-
  3.5 Literatura -45-
  4 Klimatizační systémy -46-
  4.1 Třídění klimatizačních systémů -47-
  4.2 Charakteristické vlastnosti klimatizačních systémů -47-
  4.3 Porovnání vzduchových, vodních a chladivových systémů -48-
  4.4 Literatura -50-
  5 Zdroje chladu pro klimatizační zařízení -51-
  5.1 Chladicí faktor -52-
  5.2 Výparníky -54-
  5.3 Vodou chlazené kondenzátory -54-
  5.4 Vzduchem chlazené kondenzátory -56-
  5.5 Adiabatické chlazení kondenzátorů -58-
  5.6 Regulace zdrojů chladu -59-
  5.7 Absorpční zdroje chladu -59-
  5.8 Alternativní zdroje chladu -59-
  5.9 Literatura -60-
  6 Vzduchové klimatizační systémy -61-
  6.1 Vzduchový jednokanálový systém, jednozónový -61-
  6.2 Vzduchový jednokanálový systém s proměnným průtokem vzduchu, vícezónový. 61
  6.3 Vzduchový dvoukanálový vícezónový systém -62-
  6.4 Literatura -63-
  7 Vodní klimatizační systém s ventilátorovými konvektory -64-
  7.1 Popis systému -64-
  7.2 Funkce systému a ventilátorového konvektoru -65-
  7.3 Literatura -67-
  8 Kombinovaný klimatizační systém vzduch-voda s indukčními jednotkami -68-
  8.1 Popis systému -68-
  8.2 Funkce systému a indukční jednotky -68-
  8.3 Literatura -71-
  9 Chladivové systémy -72-
  9.1 Koncepce systémů -72-
  9.2 Split systém, jednozónový -72-
  9.3 Multisplit systém, vícezónový s konstantním průtokem chladiva -72-
  9.4 Multisplit systém, vícezónový s proměnným průtokem chladiva -73-
  9.5 Literatura -74-
  10 Chladicí stropy -75-
  10.1 Výhody a nevýhody -75-
  10.2 Rozdělení chladicích stropů -76-
  10.3 Základní typy chladicích stropů -77-
  10.4 Sdílení tepla v prostoru s chladicím stropem -80-
  10.5 Výkony chladicích stropů -81-
  10.6 Literatura -82-
  11 Větrání bytů a rodinných domků -83-
  11.1 Větrání bytů -83-
  11.2 Větrání rodinných domů -85-
  11.3 Literatura -85-
  12 Větrání kuchyní -86-
  12.1 Průtok odsávaného vzduchu -87-
  12.2 Průtok přiváděného vzduchu -88-
  12.3 Hlavní zásady -89-
  12.4 Literatura -91-
  13 Větrání a klimatizace bazénů -92-
  13.1 Tepelná a vlhkostní zátěž -92-
  13.2 Celková tepelná bilance -94-
  13.3 Dimenzování větracího zařízení -94-
  13.4 Distribuce vzduchu -97-
  13.5 Literatura -98-
  14 Čisté prostory -99-
  14.1 Klasifikace čistých prostorů -99-
  14.2 Zdroje částic -101-
  14.3 Systém větrání a klimatizace -102-
  14.4 Literatura -105-
  15 Větrání garáží -106-
  15.1 Principy větrání garáží -106-
  15.2 Výchozí podklady pro návrh větrání garáží -107-
  15.3 Průtok vzduchu pro parkovací garáže s průběžnou výměnou vozidel -111-
  15.4 Literatura -112-
  16 Větrání plynových kotelen -113-
  16.1 Požadavky na přívod vzduchu -113-
  16.2 Systémy větrání plynových kotelen -118-
  16.3 Literatura -121-
  17 Větrání halových objektů -122-
  17.1 Provozy teplé a horké -122-
  17.2 Chladné provozy -126-
  17.3 Literatura -129-
  18 Požární větrání -130-
  18.1 Větrání únikových cest -130-
  18.2 Větrání požárních úseků -132-
  18.3 Požární klapky -135-
  18.4 Literatura -136-
  19 Potřeba energie pro větrání a klimatizaci budov -137-
  19.1 Roční spotřeba energie -137-
  19.2 Literatura -138-