Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 641   projektů
1 nových

Destinační management a marketing, spolupráce soukromého a veřejného sektoru

«»
Přípona
.pdf
Typ
skripta
Stažené
0 x
Velikost
0,6 MB
Jazyk
český
ID projektu
10340
Poslední úprava
22.05.2017
Zobrazeno
539 x
Autor:
quadra
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Základní pojmy marketingu služeb a cestovního ruchu

1.1. Co je marketing
Marketing se zabývá vztahy mezi kupujícími a prodávajícím a činnostmi, které mají tyto vztahy dovést k uspokojivému závěru. Na rozdíl od ekonomiky, která se zabývá nabídkou a poptávkou, marketing vychází z myšlenky, že ústředním zájmem všech lidí pracujících v organizaci je zákazník.

Zákazník je centrem pozornosti firmy
Zákazník je manipulován, aby kupoval za použití jakýchkoliv legálních i jiných prostředků

Philip Kotler (1994): Společenský a řídící proces, jehož pomocí jednotlivci a skupiny získávají to, co chtějí a potřebují, prostřednictvím vytváření a výměny výrobků a hodnot s druhými.
Levitt (1986): Poctivě a solidně pojatý marketing se snaží vytvořit hodnotné, uspokojivé zboží a služby, které zákazníci budou kupovat.

Klíčová slova:

marketing

cestovní ruch

destinace

management

strategické plánování

informační systémyObsah:
 • Obsah
  1. Základní pojmy marketingu služeb a cestovního ruchu -4-
  1.1. Co je marketing -4-
  1.2. Marketing služeb -5-
  1.3. Co jsou cestovní ruch, volný čas, ubytování a stravování -6-
  1.4. Typologie turistů a její aplikace v marketingu -6-
  1.5. Segmentace trhu -7-
  1.6. Produkt -8-
  1.7. Cena -10-
  1.8. Místo -10-
  1.9. Propagace -10-
  1.10. Marketingový výzkum -11-
  2. Vymezení destinace a význam partnerství pro její řízení -12-
  2.1. Vymezení pojmu destinace cestovního ruchu -12-
  2.2. Partneři v destinaci -12-
  2.3. Význam a role v partnerství destinace -13-
  2.4. Organizace destinačního managementu -15-
  3. Organizace a řízení destinace -16-
  3.1. Řízení v podmínkách globalizace -16-
  3.2. Strategicky řízená destinace -16-
  3.3. Management, jako strategie rozvoje -16-
  3.4. Organizace cestovního ruchu v destinaci -18-
  3.5. Organizace cestovního ruchu v zahraničí -19-
  3.6. Organizace cestovního ruchu v České republice -20-
  4. Marketing a management destinace cestovního ruchu -23-
  4.1. Metody řízení destinací -23-
  4.2. Společnost pro řízení destinací -25-
  4.3. Kompetence managementu destinací -26-
  4.4. Marketing produktů cestovního ruchu -26-
  4.5. Atraktivita turistické destinace -27-
  4.6. Marketingový mix v destinaci cestovního ruchu -29-
  4.7. Produkt -29-
  4.8. Propagace -30-
  4.9. Distribuce -34-
  4.10. Cena -34-
  4.11. Lidé a spolupráce -35-
  5. Strategické plánování rozvoje cestovního ruchu -36-
  5.1. Region a plánování -36-
  5.2. Metodika tvorby plánu -36-
  5.3. Plánovací proces -37-
  5.4. Koncepce státní politiky CR v ČR na období 2007-2013 -38-
  5.5. SWOT analýza turistické nabídky a financování cestovního ruchu -38-
  5.6. Podíl cestovního ruchu na hlavních makroekonomických indikátorech v evropských zemích - rok 2004 -40-
  5.7. Strategická vize a cíle Koncepce -41-
  5.8. Základní priority Koncepce -43-
  6. Informační systémy v cestovním ruchu -44-
  6.1. Informace v cestovním ruchu -44-
  6.2. Požadavky na informace. Typologie uživatelů. -45-
  6.3. Současné trendy v informačních a komunikačních technologiích. -46-
  6.4. Globální distribuční systémy (GDS) -47-
  6.5. Turistické informační systémy -49-
  Seznam literatury -51-