Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 644   projektů
0 nových

Seminární práce do kurzu Osoby a jejich právní postavení v evropském kontextu na téma Dědictví

«»
Přípona
.docx
Typ
seminární práce
Stažené
3 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
7341
Poslední úprava
01.02.2016
Zobrazeno
641 x
Autor:
pacha
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod

Svou seminární práci do kurzu Osoby a jejich právní postavení v evropském kontextu jsem rozhodl zpracovat na téma Dědictví. Rozhodl jsem se tak, protože jsem se chtě dozvědět něco nového a toto téma mi přišlo jako velmi zajímavé a užitečné. Při zpracovávání této seminární práce jsem čerpal z právnické učebnice Občanské právo hmotné od autorů Fiala Josef, Kindl Milan a kol. Dále jsem čerpal přímo z občanského zákoníku, kde se dědictvím zabývá 27 paragrafů. Pro ujasnění některých pojmů jsem použil i prezentace, které nám byly poskytnuty k výuce.

Na začátku této práce jsem uvedl klíčové pojmy z oblasti dědictví, dále jsem se zabýval smrtí, jako prvním z předpokladu zahájení dědického řízení. Posléze jsem zpracoval téma existence majetku, jako další předpoklad a dědický titul, dle kterého se posuzuje, kdo má na dědictví nárok. Jako poslední jsem zpracoval právní postavení dědic, které se zabývá tím, jestli je dědic způsobilý k dědictví a například tím, že ho může odmítnout.

Klíčová slova:

zůstavitel

dědic

pozůstalost

dědictví

majetek

vydědění

postavení dědiceObsah:
 • Úvod -3-
  1. Smrt -4-
  2. Existence majetku -5-
  3. Dědický titul -6-
  4. Právní postavení dědice -11-
  Závěr -12-
  Citace a zdroje -13-

Zdroje:
 • Občanský zákoník - §7 a § 460 až § 487
 • FIALA, Josef, KINDL, Milan a kol. Občanské právo hmotné. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, ISBN 978-80-7380-058-1.
 • Mikeš, J., Muzikář, L., Dědické právo, 3. vydání, Praha: Linde, 2007
 • Zákon č. 115/2005 sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 196/2001 Sb., o odměnách notářů a správců dědictví stát.