Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Rozvod manželství a jeho ovlivňování právem EU

«»
Přípona
.docx
Typ
seminární práce
Stažené
3 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
8116
Poslední úprava
30.05.2016
Zobrazeno
459 x
Autor:
dana.lapackova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod
Tématem té seminární práce je rozvod manželství a jeho ovlivňování právem Evropské unie. Ve své práci se budu nejprve ve stručnosti zabývat vysvětlením pojmu a vnitrostátní úpravou. Zbytek práce bude věnován tomu, do jaké míry působí právo evropské unie na naši vnitrostátní úpravu. Toto téma jsem si vybrala z toho důvodu, že jen v České republice končí více jak 50 % manželství rozvodem. Je tedy pravděpodobné, že se s rozvodem ať už za svého života nebo v mé budoucí právní praxi setká většina z nás.

Vnitrostátní úprava a význam pojmu
Rozvod manželství se v českém právu vykládá jako zrušení platného manželství za života manželů ze zákonem stanovených důvodů. V České republice je rozvod manželství upraven v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Občanský zákoník v § 755 v odstavci prvním stanovuje, že ,,manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení.“ Pokud jsou splněny podmínky: manželství nejméně rok, aspoň 6 měsíců spolu nežijí, dohodli se na úpravě poměrů nezletilých dětí a na zbylých majetkových poměrech, soud manželství rozvede.
Řízení o rozvodu je upraveno v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Rozvod upravuje v § 383 a násl. Místně příslušným soudem k řízení o rozvodu je zpravidla určen soud, v jehož obvodu měli manželé poslední společné bydliště. Řízení se zahajuje pouze na návrh jednoho z manželů nebo společným návrhem. Zásadní je, aby poměry k nezletilému dítěti pro dobu po rozvodu byly upraveny dříve, než dojde k hlavnímu líčení ve věci, bez toho nelze manželství rozvést.

Klíčová slova:

vnitrostátní úprava

rozvod manželství

právo evropské unie

právní úprava

manželstvíObsah:
  • Úvod
    Vnitrostátní úprava a význam pojmu
    Právní úprava v právu EU
    Závěr
    Použité zdroje: