Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 612   projektů
0 nových

Evropská společenství a Evropská unie - (pojem a vývoj)

«»
Přípona
.ppt
Typ
prezentace
Stažené
0 x
Velikost
1,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
7848
Poslední úprava
18.04.2016
Zobrazeno
443 x
Autor:
mira.hejda
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
• Evropa je jazykově diferenční
• Po WWII je E hodně rozdělená díky železné oponě
• Integrační projekty (v ZE především)
• NATO (North Atlantic Treaty Organization)
• vojenský pakt, 1949, společná obrana při napadení, spíše politický než právní význam, 28 členských států
• Rada Evropy
• 1949, pro spolupráci a sblížení ZE a VE států v záležitostech správních, soudních, soc., kulturních, hospod, složena Úmluva o zákl. lid právech a svobodách, vznik soudu pro lidská práva, 47 členských států, mezinárodní org založena jednotlivými smlouvami, Bělorusko není členem, protože nedodržuj evropský program zákl. práv
» Po roce 1960 se pomalu rozrostly i do střední a západní E

• 1975 KBSE (konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě) (Helsinky)
• » 1995 OBSE (organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě)
• Organization for Security and Cooperation in Europe, OSCE
• 56 států, evropské ale i státy zakavkazské, středoasijské a USA s Kanadou.
• Pomáhá zmírňovat vztahy po konfliktu, které vyřešila „vyšší“ organizace (NATO)

Klíčová slova:

evropská integrace

pravomoci

instituce

rozdělení funkcí

evropská komise

prameny právaObsah:
 • Evropská integrace - vícevrstevnatost
  Mezivládní vs. nadstátní MO
  Vývoj ES/EU - územní expanze
  Vývoj ES - posilování spolupráce
  ES vs. EU (stav předlisabonský)
  Druhy pravomocí EU
  Oblasti pravomocí EU: výlučná
  Oblasti pravomocí EU: sdílená
  Subsidiární pravomoci
  Zdůraznění změn přinesených Lisab. sml.
  Instituce EU
  Rozdělení funkcí („dělba moci“)
  Nadstátnost -> tandem Komise + Rada
  Rovnováha při tvorbě rozhodnutí
  Rovnováha při tvorbě rozhodnutí dnes
  Přehled orgánů
  Evropská komise
  Rada EU
  Předsednictví Rady
  Pravomoci Rady
  Rada EU - rozhodování
  Změna hlasování v Radě
  Evropská rada
  Evropský parlament
  Legislativní proces v EU - připomenutí
  Soudnictví EU
  Soudy EU - grafické znázornění
  Složení ESD - soudci
  Složení ESD - generální advokáti
  Tribunál (dříve Soud 1. stupně)
  Prameny práva EU
  PRAMENY PRÁVA EU
  Primární právo EU
  AKTY UNIE - SEKUNDÁRNÍ PRÁVO EU
  Nařízení
  Stát směrnici neprovede
  Principy aplikace práva EU
  Řízení pro porušení povinnosti
  Porušení práva EU jednotlivcem
  Specifické postupy vynucování práva SFEU
  Rozpočtová nekázeň
  Legislativní procedury