Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 642   projektů
0 nových

Uvedení do psychopedie

«»
Přípona
.doc
Typ
přednášky
Stažené
4 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
3429
Poslední úprava
27.05.2016
Zobrazeno
835 x
Autor:
eliseus
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Psychopedie je speciálně pedagogická disciplína, která se zabývá edukací osob s mentálním či jiným duševním postižením a zkoumáním výchovných a vzdělávacích vlivů na tyto osoby. Psychopedie se jako obor zabývá edukací, reedukací, diagnostikou, poradenstvím,terapeuticko-formativní intervencí, kompenzací, rehabilitací, integrací a socializací jedinců s mentálním postižením, ale také prevencí a prognostikou mentální retardace. Psychopedie je interdisciplinární obor se svou historií, ze speciálně pedagogických věd má nejblíže k etopedii, logopedii a somatopedii, z ostatních vědních oborů to jsou pedagogika, psychologie, sociologie a medicína. Cílem psychopedie je dosažení maximálního stupně rozvoje osobnosti jedince s mentálním či jiným duševním postižením a jeho integrace do společnosti.

Klíčová slova:

psychopedie

pedagogika

psychologie

integrace

sociologieObsah:
 • Psychopedie
  Mentální retardace (MR)
  Demence
  Pseudooligofrenie
  Etiologie (příčiny vzniku) mentální retardace
  Klasifikace a charakteristika jednotlivých stupňů mentální retardace
  Lehká mentální retardace
  Středně těžká mentální retardace
  Těžká mentální retardace
  Downův syndrom

Zdroje:
 • BARTOŇOVÁ, M. BAZALOVÁ, B. PIPEKOVÁ, J. Psychopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno : Paido, 2007. 150 s. 1. vydání. ISBN 978-80-7315-144-7.
 • BARTOŇOVÁ, M. BAZALOVÁ, B. PIPEKOVÁ, J. Psychopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno : Paido, 2007. 150 s. 2. vydání. ISBN 978-80-7315-161-4.
 • DOLEJŠÍ, M. K otázkám psychologie mentální retardace. Praha : Avicenum, 1978.
 • CHVÁTALOVÁ, H. Jak se žije dětem s postižením. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-588-1.
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky [online]. Cit. 2005-08-16. Dostupné na WWW: http://www.msmt.cz.
 • PIPEKOVÁ, J. a kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-65-6.
 • ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. II. přeprac. vyd. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-821-X.
 • ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. III. přeprac. vyd. Praha : Portál, 2006. ISBN 80—7367-060-7.
 • ŠVARCOVÁ, I. Příprava mládeže s těžším mentálním postižením na trhu práce. Praha : TECH-MARKET, 1996. ISBN 80-902134-4-8.
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178214-9.
 • VALENTA, M; MÜLLER, O. Psychopedie. Praha : Parta 2003. ISBN 80-7320-039-2.
 • VALENTA, M; MÜLLER, O. Psychopedie. Praha : Parta 2007. 3. doplněné a upravené vydání. ISBN 978-80-7320-099-2.
 • VÍTKOVÁ, M. (ed): Integrativní školní (speciální) pedagogika. Brno : MSD, 2003. ISBN 80-86633-07-1.
 • VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. Brno : Paido, 2004. ISBN 80-7315-071-9.
 • Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy.
 • Praha : Septima, 1997. ISBN 80-7216-030-3.
 • Vzdělávací program zvláštní školy. Praha : Septima, 1997. ISBN 80-7216-025-7.