Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 628   projektů
1 nových

Specifické poruchy učení

«»
Přípona
.doc
Typ
přednášky
Stažené
3 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
3432
Poslední úprava
26.05.2014
Zobrazeno
510 x
Autor:
eliseus
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Proč specifické? Protože jsou zasaženy jen některé funkce, které jsou třeba k tomu, aby se dítě naučilo číst, psát, počítat, jinak se nám jeví jako chytré.
Proč vývojové? Problémy jsou způsobeny vývojovými změnami v CNS, zjišťujeme je až kolem 6. roku dítěte, před a při nástupu do školy.
Poruchy učení je termín označující heterogenní skupinu obtíží, které se projevují při osvojování a užívání řeči, čtení, psaní, naslouchání a matematiky. Tyto obtíže mají individuální charakter a vznikají na podkladě dysfunkcí CNS.
Přestože SPU se mohou objevovat souběžně s jinými handicapujícími podmínkami (MR, senzorické postižení, poruchy chování) nebo vnějšími vlivy (kulturní odlišnosti, nedostatečné vedení), nejsou SPU přímým důsledkem těchto podmínek nebo vlivů.
SPU - neúspěchy ve škole = pocity méněcennosti = problémy v sociální oblasti.

Dyslexie - poruchy čtení
Dysgrafie - poruchy psaní
Dysortografie - poruchy pravopisu
Dyskalkulie - poruchy matematických schopností
Dyspinxie - poruchy kreslení
Dysmúzie - poruchy týkající se hudebnosti
Dyspraxie - poruchy motorické obratnosti

V našich školách existují žáci, jejichž schopnosti odpovídají normě, ale stávají se pro své učitele problémem pro neprospěch, zvláštnosti v chování, citové prožívání.


Klíčová slova:

poruchy učení

dyslexie

dysgrafie

dyspraxie

disypinxieObsah:
 • 1. Vymezení specifických poruch učení (SVPU), odlišení od poruch učení a jejich příčin.
  2. Vývoj legislativy v ČR, zákon, vyhlášky.
  3. Základní pojmy - projevy a definice SPU.
  4. Etiologie - příčiny SPU, z pohledu různých odborníků.
  5. Charakteristika projevů - dyslexie, dysgrafie, dysortografie,…
  6. Lehké mozkové dysfunkce, symptomatika poruchy učení a chování.
  7. Screening, depistáž, prevence SPU, deficity dílčích funkcí.
  8. Formy vzdělávání žáků se SPU, systém péče, srovnání u nás a v zahraničí.
  9. Systémový přístup k vzdělávání žáků se SPU, učitelé, rodina, terapeut, spolužáci
  10. Diagnostika SPU, diagnostická kritéria. Úkoly poradenství v diagnostice
  11. Dílčí zkoušky a jejich rozbor.
  12. Metodika vyučování čtení a psaní.