Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Přednášky ke předmětu Kvantitativní metody v rozhodování

«»
Přípona
.doc
Typ
přednášky
Stažené
4 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
2836
Poslední úprava
07.02.2014
Zobrazeno
1 808 x
Autor:
cookiecrisp
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Příklad:
Obecný distribuční problém (tento problém se používá, když jsou vstupy a výstupy v jiných MJ)
Formulujte matematický model úlohy o přidělení buldozeru na staveniště podle výkonu. Stavební podnik disponuje třemi buldozery různých typů. Hodinový výkon a náklady závisí nejen na typu stroje, nýbrž i staveniště, kde je stroj nasazen, neboť staveniště se liší pevností zeminy a vzdáleností, na niž má být zemina přemístěna. Očekávané výkony buldozeru na staveništi, náklady na jejich práci, počty hodin, po něž mohou buldozery pracovat, a úkoly na staveništích jsou uvedeny v tabulce. Na staveništi S3, kde je tvrdá zemina, nemohou pracovat slabší stroje D4 a D5. => z této věty vyplývá, že omezení x13, x23 se rovnají 0 (x13 = 0; x14 = 0)
Úkolem je přidělit buldozery na staveniště tak, aby celkové náklady byly minimální.

Klíčová slova:

metoda

cena

model

úloha

nákladyObsah:
 • 1. Řešení metodou severozápadního rohu
  2. Řešení metodou indexní
  3. Řešení metodou vam:
  Test optimality:
  Fiktivní dodavatel, prohibitivní sazba
  Řešení metodou vam:
  Přechod na nové řešení:
  Test optimality:

Zdroje:
 • JABLONSKÝ, J. Operační výzkum. Praha : Professional Publishing, 2002.
 • WISNIEWSKI, M. Metody manažerského rozhodování. Praha : Grada, 1996.
 • ZIMOLA, B. Operační výzkum. Učební text, 4. vydání. Zlín, UTB FaME, 2004.
 • ANDRERSON, D., SWEENEY, D., WILLIAMS, T. An Introduction to Management Science - Quantitative Approaches To Decision Making,10e. Thomson South-Western Publishing, 2003.
 • DĚDINA, J. , FOTR, J. Manažerské rozhodování. Praha : Ekopress, 1997.
 • G. CHACKO Operations Research/Management Science: Case Studies in Decision Making Under Structured Uncertainty. McGraw - Hill, 1993.
 • GROS, I. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování 1. vydání. Praha, Grada Publishing a.s., 2003.
 • J. LAWRENCE, JR., AND B. PASTERNACK Applied Management Science: A Computer-Integrated Approach for Decision Making.. Wiley, 1998.
 • JABLONSKÝ, J. Operační výzkum - Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 1. vydání. Praha, Professional Publishing, 2002.
 • KOLČAVOVÁ, A. Kvantitativní metody v rozhodování. Zlín : UTB, 2006.
 • WONNACOTT, T., WONNACOTT, R. Statistika pro obchod a hospodářství. Praha : Victoria Publishing, 1993.