Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Kvantitatívni metody v rozhodování - přednášky

«»
Přípona
.doc
Typ
přednášky
Stažené
3 x
Velikost
3,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
2835
Poslední úprava
07.02.2014
Zobrazeno
725 x
Autor:
cookiecrisp
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
I. SESTAVENÍ MATEMATICKÉHO MODELU ÚLOHY LP

Sestavte matematický model úlohy LP a vyřešte úlohu LP simplexovou metodou:
Balírny a pražírny kávy DE, a.s. plánují na následující období výrobu dvou směsí kávy Super a Standard. Pro výrobu obou směsí mají přitom na toto období smluvně k dispozici od dodavatelů tři druhy kávových bobů (označme je K1,K2,K3) postupně v kapacitě 40, 60 a 25 tun lišících se kvalitou a samozřejmě i nákupní cenou. Při výrobě obou směsí je třeba dodržovat technologické postupy, které mimo jiné určují, jaké procento jednotlivých komponent bude použito při této výrobě. Následující tabulka ukazuje skladbu obou směsí (v tunách komponenty na 1 tunu směsi):

Klíčová slova:

model

úloha

metoda

cena

výrobaObsah:
 • - lineární programování
  - distribuční modely
  - síťová analýza
  - teorie hromadné obsluhy
  - teorie zásob
  - stochastické modely ekonomických modelů

Zdroje:
 • JABLONSKÝ, J. Operační výzkum. Praha : Professional Publishing, 2002.
 • WISNIEWSKI, M. Metody manažerského rozhodování. Praha : Grada, 1996.
 • ZIMOLA, B. Operační výzkum. Učební text, 4. vydání. Zlín, UTB FaME, 2004.
 • ANDRERSON, D., SWEENEY, D., WILLIAMS, T. An Introduction to Management Science - Quantitative Approaches To Decision Making,10e. Thomson South-Western Publishing, 2003.
 • DĚDINA, J. , FOTR, J. Manažerské rozhodování. Praha : Ekopress, 1997.
 • G. CHACKO Operations Research/Management Science: Case Studies in Decision Making Under Structured Uncertainty. McGraw - Hill, 1993.
 • GROS, I. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování 1. vydání. Praha, Grada Publishing a.s., 2003.
 • J. LAWRENCE, JR., AND B. PASTERNACK Applied Management Science: A Computer-Integrated Approach for Decision Making.. Wiley, 1998.
 • JABLONSKÝ, J. Operační výzkum - Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 1. vydání. Praha, Professional Publishing, 2002.
 • KOLČAVOVÁ, A. Kvantitativní metody v rozhodování. Zlín : UTB, 2006.
 • WONNACOTT, T., WONNACOTT, R. Statistika pro obchod a hospodářství. Praha : Victoria Publishing, 1993.