Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 628   projektů
0 nových

Právní dějiny mimoevropských zemí

«»
Přípona
.rtf
Typ
poznámky
Stažené
4 x
Velikost
0,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
8211
Poslední úprava
13.06.2016
Zobrazeno
358 x
Autor:
dana.lapackova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Velká setkání Evropy s Asií a Afrikou ve starověku a středověku

1. Tažení Alexandra Makedonského
2. Křižácké výpravy
3. Na pozadí boje mezi Mongoly a Peršany s Araby

K hlubšímu poznání však došlo jinde, než na východ: na Sicílii(muhamed Al-Idrísí) a Pyrenejském pol.(Ibn Rušd).

Vývojová období předstátní společnosti

3 způsoby dělení:

a) technologické hledisko - podle nástroje = doba kamenná, bronzová, železná
b) podle způsobu opatřování potravy - divošství - sběr plodů,lov a barbarství - zeměděl.
c) podle společenského hlediska - období prvotního lidského stáda
- období rané a rozvinuté rodové společnosti
- období rozkladu rodové společnosti

Prvobytně pospolná společnost a její rysy:

- Základem je rod
- neexistence soukromého práva
- matriarchát, poté patriarchát
- obyčej a nepsaná pravidla
- absence společenské dělby práce- ta vedla k majetkovým nerovnostem a vyústila v přeměnu rodové společnosti na stát pro nerovnosti mezi rody

Klíčová slova:

právní dějiny

postavení jedince

starověké státy

nezávislé státy

stručné dějiny

kmenové zřízeníObsah:
 • Právní dějiny starověkého Egypta
  Dějiny státu a práva na území Mezopotámie
  Dějiny státu a práva staré Číny
  Dějiny státu a práva Indie
  Dějiny státu a práva na území Palestiny
  Postavení jedince ve starověkých státech
  Vznik Islámu
  Dějiny státu a práva arabského chálífátu
  Státní zřízení a právo ve středověké Arménii
  Dějiny státu a práva v Gruzii
  Dějiny státu a práva Mongolska
  Dějiny státního zřízení v Japonsku za feudalismu
  Dějiny státního zřízení Japonska v letech 1867-1918
  Dějiny státního zřízení Japonska v letech 1918-1945
  Vznik významných nezávislých států v Asii po 2.sv.válce a jejich státní zřízení
  Stručné dějiny státních útvarů na území černé Afriky v předkoloniálním období
  Vznik významných nezávislých států v Africe po 2.světové válce a jejich státní zřízení
  Stručné dějiny raných státních útvarů na území Latinské Ameriky v předkoloniálním období
  Správa latinské Ameriky v koloniálním období
  Koloniální národně-osvobozenecké revoluce v Americe 18.-19. století
  Filipíny - od kmenového zřízení k samostatnému státu