Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 643   projektů
0 nových

Poznámky z předmětu Filozofie

«»
Přípona
.docx
Typ
poznámky
Stažené
0 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
12777
Poslední úprava
08.10.2018
Zobrazeno
283 x
Autor:
snoopydogg
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
- odvozeno od řeckých slov philein (milovat) a sophia (moudrost) = láska k moudrosti (Pythagoras)
- vznikala jako věda věd
- při svém vzniku (7./6. stol. př. n. l. v Řecku) je pansofickou vědou = pan (vše) + sofia (moudrost) => vše zahrnující vědou
• veškeré vědy se nazývaly filozofií, existovala jen filozofie, žádná jiná věda
• filozof mohl dřív obsáhnout veškeré vědění o světě -> dnes již to nejde, protože existuje mnoho informací
- je nejstarší vědou, kterou známe
- do 19. století měla představovat fundament vědění - znát vše
- filozofie řeší tři problémy: co je to pravda, co je to, co je to krása
- „filozofie je zvláštní myšlenkové úsilí, které si klade za cíl prozkoumat jednotlivá jsoucna (…) z hlediska toho, že jak a proč vůbec jsou, tedy z hlediska jejich bytí“ (I. Blecha)
- zdůraznění:
• rozumová podstata filozofie
• zájem o celek, tj. snaha o překonání jednotlivých dílčích hledisek
• schopnost člověka reflektovat své jednání a myšlení
- metoda filozofie: hledání a kladení si otázek, oproti ostatním vědám nemá žádný specifický přístup
- později (od 4. stol. př. n. l.) se z filozofie začaly vydělovat samostatné vědy, které se specializovaly
- 19./20. stol. se z filozofie vydělují poslední vědy - psychologie, sociologie, logika  filozofie potřebovala být znovu definována
- definice (podle českého filozofa Josefa Durdíka) - filozofie je věda, která na základě výsledků ostatních věd vytváří jednotný obraz světa
• jednotlivé vědy přináší výsledky a poznatky, ale pouze ze svého oboru, izolovaně, tyto informace se musí dávat do souvislostí -> to dělá filozofie
- žádná věda není nadřazená vědě jiné (výsadní postavení má matematika, která je základem)

Klíčová slova:

starověk

Schopenhauer

Nietzsche

Karl Marx

pozitivizmus

pragmatismusObsah:
 • Základní pojmy
  Starověká filozofie
  Novověká filosofie
  Středověká filozofie
  Artur schopenhauer (1788 - 1860)
  Friedrich nietzsche (1844 - 1900)
  Karl marx
  Pozitivismus - 1. polovina xix. - polovina. xx.
  Pragmatismus
  Pragmatismus