Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Poznámky z hodin - Somatopedie

«»
Přípona
.docx
Typ
poznámky
Stažené
2 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
6585
Poslední úprava
14.09.2015
Zobrazeno
1 114 x
Autor:
jiri.hosko
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
• Školský zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, novela 472/2011
- Rámcové vzdělávací programy, školní vzdělávací programy, individuální vzdělávací programy, vzdělávací soustava, atd.
• 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, novela 116/2011
- Poskytují bezplatné poradenské služby pro děti, žáky, studenty a jejich rodiče
- Patří sem speciálně-pedagogické centrum a pedagogicko-psychologická poradna
- PPP: činnost ambulantně(ne terénní) či ve školských zařízeních, zjišťuje připravenost žáků na školní docházku, doporučení vhodné formy vzdělávání, zjišťování speciálních učebních potřeb žáků, prevence sociálně patologických jevů(metodik prevence)
- SPC: vyhledávání a diagnostika žáků s postižením, tvorba plánu péče o žáka, kariérové poradenství pro žáky s postižením, zapůjčení pomůcek, odborné literatury, konzultace pro rodiny, školské pracovníky, tvorba speciálních pomůcek, zpracování IVP, atd.
- SPC pro zrakové postižené
• pro žáky se zrakovým postižením, jejich rodiče, zákonné zástupce a pro školy/školské zařízení vzdělávající tyto žáky
• nácvik při používání kompenzačních pomůcek
• rozvoj zrakových funkcí, zraková stimulace
• tyflografika, zraková hygiena, nácvik podpisu
• nácvik orientace v prostoru, pohybu, nácvik sebeobsluhy

Klíčová slova:

somatopedie

historie

neuróza

mozková obrna

svalová dystrofie

kognitivní funkceObsah:
 • Zákony
  Úvod do somatopedie
  Raná péče - obor a služba
  Historie
  Psychomotorický vývoj dítěte
  Centrální a periferní obrny
  Vojtova metoda reflexní terapie
  Progresivní svalová dystrofie(myopatie), spinální svalová atrofie
  Motorika - jemná, hrubá, grafomotorika
  Lateralita a její diagnostika
  Školní zralost, diagnostika, příprava na školu
  Rozvoj dětí se speciálními potřebami
  Kognitivní funkce
  Řeč u dětí s MO(symptomatické poruchy řeči)
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše