Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 643   projektů
0 nových

Poznámky - Úvod do sociologie

«»
Přípona
.doc
Typ
poznámky
Stažené
0 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
12770
Poslední úprava
08.10.2018
Zobrazeno
315 x
Autor:
snoopydogg
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Příbuzné obory: psychologie, historie, antropologie, ekonomie, politologie, právo
Specifické: *Vlastní soubor otázek ke zkoumání lidského jednání a vlastní interpretační rámec
*Lidská jednání jako prvky širších konfigurací, jednání jako chování naplněné smyslem
*Člověk jako člen sítě vzájemné závislosti
*Snaha vidět v individuálním sociální, v konkrétním obecné, ukázat, jak se naše ind.
Biografie proplétá s historií - sociologická imaginace
*Sociologie jako věda reflexivní
*Sociologie jako věda multiparadigmatická
*Vztah sociologie a zdravého rozumu
Společnost - souhrn individuí jednajících s ohledem na jednání druhých a to v určitém historickém, prostorovém, kulturním a sociální kontextu.
K čemu je to dobré? *Zdokonalování, pokrok, praktická aplikace
*Budování obecných zákonů (teorií) o chování jevů/objektů a umožnní spojovat dohromady naše poznání a předpovídat neznámé jevy - organizace empirického poznání.
*Rozvoj kritického myšlení (brání předsudkům, stereotypům a manipulovatelnosti)
*Lepší porozumění světu kolem nás a našemu životu
*Vyvíjí senzitivitu, umožní nám vidět dosud neviděné
*Dá se praktikovat každý den

Historické a společenské souvislosti vzniku sociologie
*První pol. 19.stol. (prům. Revoluce, Velká francouzská revoluce)
*Přechod společnosti od tradiční k moderní (prům. Revoluce)
*Zhroucení kontrolních mechanismů, mocenské legitimity a způsobu výkladu světa
*Snaha definovat kontrolní mechanismy nové společnosti
Co se tehdy stalo?

Klíčová slova:

vzdělání

medicína

rodina

trendy

rodina

shrnutí

postmoderní rodinaObsah:
  • VZdělání
    Medicína
    Rodina