Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 643   projektů
0 nových

Sociálně patologické jevy, agresivita a šikana mezi mládeží

«»
Přípona
.doc
Typ
závěrečná práce
Stažené
9 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
3324
Poslední úprava
09.05.2014
Zobrazeno
1 467 x
Autor:
josef.trousil
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Žijeme v době, ve které zaznamenáváme krizi výchovy, krizi rodiny, krizi autorit a zpochybňování všeho, čeho bylo z hlediska minulých generací dosaženo. Naše společnost se ocitá ve výrazném kulturním a hodnotovém zmatku, který mnohým jedincům komplikuje životní orientaci. Převážná většina mladých lidí nedokáže odolat nabídce nebezpečných způsobů života. Závislost se stává masovým fenoménem.
Prognózy správně předpokládaly nárůst drogových závislostí, kriminality, násilí a dalších sociálně patologických jevů. Předcházet výskytu těchto jevů je značně složité. Obecně účinná preventivní strategie neexistuje. Prevence musí být komplexní a nepřetržitá, s aktivní účastí rodičů, pedagogů i tzv. širšího sociálního prostředí. Významnou roli v přirozené prevenci sociálně patologických jevů sehrává volný čas a jeho naplňování pozitivními aktivitami. Volný čas dětí,jejich sdružování a výchova ve volném čase představuje rozsáhlou oblast,v niž své místo nalézají zejména instituce zájmových sdružení,školní akce v období mimo vyučování.

Klíčová slova:

patologické jevy

agresivita

šikana

protagonisté

charakteristikaObsah:
 • OBSAH
  Úvod -3-
  1 Sociálně patologické jevy
  1.1 Obecná charakteristika sociálně patologických jevů -4-
  1.2 Příčiny vzniku patologických jevů -4-
  1.3 Osobnost dítěte -6-
  1.4 Agresivita dětí a mládeže -8-
  1.5 Vliv televize a počítačových her …. -9-
  1.6 Využití volného času dětí -10-
  2 Problém „Šikana“
  2.1 Vymezení pojmu -11-
  2.2 Rozšíření šikany na školách -11-
  2.3 Přímé a nepřímé známky šikany -12-
  3 Protagonisté šikany
  3.1 Agresoři - původci šikany -14-
  3.2 Oběti šikany -15-
  4 Prevence a boj proti šikaně
  4.1 Následky šikany -16-
  4.2 Jak šikanu řešit -16-
  4.3 Linka bezpečí -18-
  Závěr -19-
  Literatura -19-

Zdroje:
 • HELUS,Z.Dítě v osobnostním pojetí. Praha:Portál, 2004. ISBN 80-7178-888-0
 • JEDLIČKA,R., KOŤA,J. Analýza a prevence sociálně patologických jevů
 • KREJČÍŘOVÁ,O. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Praha: Eteria, 2002. ISBN 80-238-8729-7.
 • Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. Čj.:28 275/2000-22