Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Zkouškové otázky z různých variant testů

«»
Přípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stažené
5 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
6553
Poslední úprava
14.09.2015
Zobrazeno
804 x
Autor:
jiri.hosko
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Testové otázky co už byly :
- charakterizujte MIS v bance
- integruje informace z parciálních informačních systémů, které používá komerční banka
- tento systém poskytuje důležité informace manažerům bank na všech úrovních řízení; umožňuje jim efektivně řídit činnost komerční banky prostřednictvím finančních ukazatelů a působit na růst finanční výkonnosti banky
- základní požadavky: komplexnost informací (obsahuje informace i z ostatních parciálních systémů), aktuálnost informací, spolehlivost informací (informace jsou věcně správné, strukturované ve vztahu k pravomoci a zodpovědnosti jednotlivých manažerských stupňů), pružnost informací (systém umožňuje vytvářet nové soubory aktuálně potřebných informací pro manažerské potřeby)
- úlohy: správná alokace nákladů a výnosů, alokace kapitálu banky, oceňování vnitřních finančních zdrojů banky, návaznost na finanční účetnictví, tvorba výstupů pro management, podklad pro plánování a rozpočtování

Marketingový mix controllingu
- controller musí vytvářet poptávku po svých výrobcích a službách (informacích), aby se manager nemohl bez controllerova reportingu obejít
- 4P: výrobek (standardní zpráva, zpráva dle potřeby, kniha reportingu, prezentace), cena (spočívá v čtení, promýšlení, plánování opatření), distribuce (standardní písemná zpráva, interpretace, ústní vysvětlení), podpora prodeje (provádět pro svoji práci služby a reklamu, přesvědčovat managera o užitku svých zpráv a návrhů apod.)

Klíčová slova:

marketingový mix

controlling

likvidita

Target costing

nákladyObsah:
 • - charakterizujte MIS v bance
  Marketingový mix controllingu
  5 metod rozpočtování + popis
  - top-down personální controlling -nějaká pyramida
  Náklady v controllingu z hlediska hospodárnosti a účelnosti
  Metoda Earned Value
  Předmět personálního controllingu
  Zdrojově orientovaný přístup strategického controllingu
  Graficky znázorněte schéma odchylek od provozního zisku
  Kritické faktory controllingu
  Jaké informace neposkytuje účetnictví, které jsou důležité pro controlling,
  ...
  ...
  ...
  Contr. dle Financial Executive Institut:
  Zásady správného strategického controllingu
  Balanced controlling:
  Popište statické a dynamické (pohybové) parametry controllingového informačního systému.
  Charakterizujte speciální a všeobecné fixní náklady.
  Popište tzv. „magický osmiúhelník controllingu“.
  Ukazatele výkonnosti v komerční bance (tady chtěl ten zisk, roe, roa, rorac ale ještě i ty ukazatele rentability, např NIM, NNM, NOM, atd)
  Operativně-technická evidence+její vstupy,
  Popsat manažerskou výsledovku