Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Vypracované otázky z prezentací - předmět Pedagogická diagnostika

«»
Přípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stažené
6 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
12340
Poslední úprava
02.07.2018
Zobrazeno
340 x
Autor:
snoopydogg
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Starověk - časové vymezení, významní myslitelé této doby a jejich přínos k poznávání duševních vlastností a poruch.
• Epos o panovníku Gilgamešovi (2000 pnl), ale i v Bibli, kolem roku 2200 pnl v Číně zkoušky vládních úředníků
• Theofrastos 400 pnl - „Charaktery“ - 30 typů osobností (lhář, mluvka…)
• Platón (427-347 pnl) - rovněž otázky individuálních rozdílů, ale i náznaky pozitivní eugeniky. Rozlišuje rozum, duši a touhy, pudy, tyto složky ve stálém konfliktu, choromyslnost-transcendentální oheň, dílo „Ústava“
• Aristoteles (384-322 pnl), „O paměti a vzpomínání“, „O vjemech“, „O spánku a chůzi“, představa o tom, že „duše“ sídlí v srdci…
Sokrates, 5-4 pnl
• Lidé chybují, protože nedokáží využívat účinně svůj rozum…
• Často zaměňují domněnky za skutečnost…
• Základy kritického myšlení
Hippokrates (430-377 pnl):
• Položil základ učení o lokalizaci mozkových funkcí
• Kladl důraz na vztah mezi lékařem a pacientem
• „Za nejskvělejší považuji u lékaře jeho schopnost kultivovat prognózu; neboť jestliže v přítomnosti choroby dokáží zhodnotit nejen minulost, ale i přítomnost a budoucnost, a definovat přitom prohřešky a chyby, jichž se pacient dopustil, pak lze od pacienta očekávat větší ochotu být obeznámen s okolnostmi nemoci a větší důvěru v takového lékaře.“

Klíčová slova:

starověk

osvícenství

diagnostika

legislativa

šikana

sociometrie

kognitivní stylyObsah:
 • 1. Starověk - časové vymezení, významní myslitelé této doby a jejich přínos k poznávání duševních vlastností a poruch.
  2. Středověk - časové vymezení, významní myslitelé této doby a jejich přínos k poznávání duševních vlastností a poruch.
  3. Renesance - časové vymezení, významní myslitelé této doby a jejich přínos k poznávání duševních vlastností a poruch.
  4. Osvícenství - časové vymezení, významní myslitelé této doby a jejich přínos k poznávání duševních vlastností a poruch.
  5. Strukturalismus - významní představitelé, zaměření tohoto směru a hlavní výhrady oponentů.
  6. Jaké tři relativně nezávislé trendy, které se objevily kolem roku 1830, ovlivnily později zásadním způsobem psychometrii?
  7. Osobnosti a díla, která jsou spjatá s počátky eugeniky.

  Francis Galton (1822-1911)
  1. Pokuste se vlastními slovy definovat pojem diagnostika, psychodiagnostika a pedagogická diagnostika.
  2. Co nebo kdo je objektem pedagogické diagnostiky?
  3. Co znamená pojem sumativní diagnostika?
  4. Co znamená pojem formativní diagnostika?
  5. Vysvětlete rozdíl mezi pojmy testování a diagnostika.
  6. Vysvětlete podstatu tzv. culture-fair testů.
  7. Vysvětlete pojem dynamická diagnostika. Jaké principy dynamické diagnostiky znáte?
  8. Vygotskij - zóna aktuálního a zóna nejbližšího vývoje - přínos pro diagnostiku a intervenci ve vzdělávání dětí.
  9. Významné zákony a vyhlášky, vztahující se k diagnostice, poradenským službám a k ochraně osobních údajů. K jakým nejvýznamnějším změnám v takto zaměřené legislativě má v blízké době dojít nebo již došlo?
  ...
  ....
  .....
  1. Co všechno může být příčinou školního neúspěchu dítěte?
  2. Definice specifických vývojových poruch učení (SPU) a jejich příčiny. Jaké druhy SPU znáte?
  3. Příklady individuálně a skupinově administrovaných inteligenčních souborů pro děti školního věku a dospívající.
  4. Metody, sloužící k vyšetření sociokulturně znevýhodněných dětí.
  5. Co znamená pojem „resilience třídy“?
  6. Stádia šikany.
  7. Diagnostika šikany ve třídě - klasická sociometrie a navazující metody.
  8. Kognitivní styly učení. Jaké učební styly rozlišujeme?
  9. Vysvětlete pojem „projektivní metody.“ Základní dělení projektivních metod.
  10. Uveďte příklady „spontánních výtvorů“, které lze u dětí analyzovat?