Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Vypracované otázky z předmětu Stochastické systémy

«»
Přípona
.rar
Typ
vypracované otázky
Stažené
4 x
Velikost
19,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
12104
Poslední úprava
22.05.2018
Zobrazeno
403 x
Autor:
royal.cut
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Co je náhodná veličina, jaké náhodné veličiny rozlišujeme, co je rozdělení N.V?
Náhodná veličina je veličina pod vlivem neurčitosti (její hodnotu neznáme, nemůžeme ji změřit nebo jsme ji dosud nezměřili). Její hodnoty leží v určitém intervalu a každé z nich je přiřazena pravděpodobnost; popisem je rozdělení hustoty pravděpodobnosti. Rozlišují se spojité a nespojité. Rozdělení je popisem náhodné veličiny. Je to funkce, která jednotlivým hodnotám nebo intervalům hodnot náhodné veličiny přiřazuje pravděpodobnosti (u spojitých veličin je to funkce, u nespojitých výčet všech hodnot a jejich pravděpodobností).

2. Jak se určí pravděpodobnost, že náhodná veličina je z daného intervalu?
Integrací funkce hustoty pravděpodobnosti přes daný interval, Hustota pravděpodobnosti je funkce f (x), která určuje pravděpodobnost jednotlivých hodnot x nebo hodnot z okolí spojité náhodné veličiny X.

Klíčová slova:

náhodná veličina

náhodný proces

diskrétní čas

regresní model

filtrace

Kalmanův filtrObsah:
 • 2 verze vypracovaných otázek - 1 ve wordu a 1 ručně psaná.

  1. Co je náhodná veličina, jaké náhodné veličiny rozlišujeme, co je rozdělení N.V?
  2. Jak se určí pravděpodobnost, že náhodná veličina je z daného intervalu?
  3. Co je to marginální, podmíněné a sdružené rozdělení a jak se spočte?
  4. Co je to náhodný proces a jaké druhy nás zajímají?
  5. Co je to systém?
  6. Co je diskrétní čas a kde se používá?
  7. Jaké druhy veličin systém doprovázejí a jak se liší?
  8. Jak je definován šum modelu?
  9. Co je to bílý šum?
  10. Napište a vysvětlete model systému ve formě hustoty pravděpodobnosti. (str. 18)
  11. Napište a vysvětlete model spojitého systému ve formě rovnice.
  12. Napište a vysvětlete model diskrétního systému
  13. Napište a vysvětlete lineární regresní model řádu n.
  14. Určete střední hodnotu a rozptyl regresního modelu řádu n.
  15. Co je náhodná složka regresního modelu a jaké předpoklady o ní platí?
  ...
  ...
  ...
  69. Jak definujeme kritérium kvality při řízení s regresním modelem
  70. Jak definujeme kritérium kvality při řízení s diskrétním modelem
  71. Co jsou to přirozené podmínky řízení
  72. Jak se odvodí Bayesův vzorec
  73. Napište pravděpodobností funkci kategorického rozdělení
  74. Napište hustotu pravděpodobnosti pro Dirichletovo rozdělení.
  75. Napiště hustotu pravděpodobnosti pro inverzní Gauss-Wisharotovo rozdělení.
  76. Jak se ve Scilabu generují hodnoty, z normálního rozdělení.
  77. Jak se ve Scilabu generují hodnoty z normálního rozdělení se střední hodnotou µ a rozptylem r
  78. Jak se v Scilabu generují hodnoty z obecného rovnoměrného rozdělení
  79. Jak se v Scilabu generují hodnoty z alternativního rozdělení.