Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
1 nových

Vypracované otázky z předmětu Logistika a plánování

«»
Přípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stažené
2 x
Velikost
2,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
12832
Poslední úprava
22.10.2018
Zobrazeno
418 x
Autor:
snoopydogg
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Co je to produkt? Co je to logistika? Jak byste popsal logistický vztah dodavatel zákazník? Co je to logistický řetězec? Uveďte příklady.
---
Produkt - hmotný objekt nebo objekty případně také služby nejrůznějšího druhu od bankovních služeb počínajíc až po služby cestovního ruchu konče. Má určitou cenu.
Logistiku lze chápat jako „organizaci, plánování, řízení a uskutečňování toku zboží počínaje vývojem a nákupem a konče výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka tak, aby byly splněny všechny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích.
Dodavatel-zákazník - Jednotlivé subjekty vystupují, s výjimkou konečného zákazníka, ve dvojí roli. Jsou dodavatelem svých přímých zákazníků a zároveň zákazníkem svých přímých dodavatelů. Výrobce finálního výrobku je dodavatelem zboží např. distributorovi a je zákazníkem výrobců dílů, polotovarů atd.
Logistický řetězec - představuje účelné uspořádání množiny technických prostředků pro uskutečňování logistických cílů - jde o procesy přemisťování věcí (osob) a přemisťování informací (nosičů informací signálů apod.). Cílem může také být přemisťování energií a financí.

Klíčová slova:

produkt

logistika

logistický systém

hustota vazeb

měření hustotyObsah:
 • 1. Co je to produkt? Co je to logistika? Jak byste popsal logistický vztah dodavatel zákazník? Co je to logistický řetězec? Uveďte příklady. ---
  2. Co je to logistický systém. Uveďte příklady. ---
  3. Vysvětlete pojem rozlišovací úroveň logistického systému. Uveďte na jednoduchém příkladu. ---
  4. Jak byste popsal pojem systém? Popište jeho základní obecné vlastnosti. Uveďte nějaký příklad a vysvětlete, proč si myslíte, že se jedná o systém. Jak s tím souvisí pojem vstup a výstup? ---
  5. Co je zesilující a co vyvažující vazba systému? Jaké jsou jejích důsledky. Uveďte nějaké příklady. Popište zesilovací a vyvažovací proces. Uveďte příklady. ---
  6. Co to je reálný systém (systém definovaný na reálném objektu) a co systém koncepční? Uveďte příklad z logistických systémů. ---
  7. Vysvětlete pojem graf funkce a jeho souvislost s pojmem funkce.
  8. Jaký je geometrický význam pojmu derivace funkce. ---
  9. Vysvětlete pojem integrálu funkce a uveďte jeho geometrický význam. ---
  10. Co je to konjunktivní a co disjunktivní svodné prvky a co prvky rozvodné? ---
  11. Vysvětlete pojem okolí a pojem vstupního a výstupního prvku systému. ---
  12. Popište a vysvětlete kladnou a zápornou zpětnou vazbu a uveďte příklady v logistickém systému. ---
  13. Formulujte minimální a maximální hustotu vazeb systému. ---
  14. Jak byste popsal funkci splňující rovnici:
  15. Uveďte graf popisující funkci chování soustavy s kmitáním (druhého řádu). Vysvětlete jej.
  16. Co je řízení systému. Vysvětlete rozdíl mezi ovládáním a regulací. Jaké jsou podmínky potřebné k tomu, abyste mohli systém regulovat. ---
  17. Nakreslete blokovou strukturu typického regulačního systému s jedním vstupem a jedním výstupem. ---
  18. Co je to regulátor řízeného systému. Jaké regulační strategie znáte. Vysvětlete jejich vlastnosti. ---
  19. Jak najdete extrém (nejmenší nebo největší hodnotu) funkce jednoho proměnného parametru. Naznačte řešení pomocí grafu v excelu pro funkci:
  20. Co to jsou vázané extrémy funkce dvou proměnných. Vysvětlete, jak je hledáme v případě, že můžeme z vazební rovnice určit funkci y=f(x). Uveďte příklady.
  Maximalizace objemu válce za podmínky, že povrch válce je 10dm2.
  21. Vysvětlete použití řešitele Excelu pro řečení optimalizačních úloh s lineární kriteriální funkcí i lineárními omezujícími (vazebnými) podmínkami. Naznačte řešení na příkladu. --
  22. Uveďte strukturu logistického systému materiálního produktu, vysvětlete, co jsou jednotlivé části (sublogistiky). Uveďte příklady z praxe vzniku produktu benzín a čerpací stanici a mléku v supermarketu. Čím se bude lišit tvorba a distribuce produktu podniku služeb? ---
  23. Co nám umožnuje optimalizovat procesy v logistickém řetězci? Jakými kvantifikovanými veličinami vyjadřujeme obvykle procesy v logistickém řetězci. Uveďte příklady včetně jejich uplatnění v konkrétním typu logistického řetězce.
  24. Co je to obstarávací logistika? Jaké úlohy plní v materiální produkci a jaké ve službách? ---
  25. Co je to bod rozpojení materiálového toku? Vysvětlete a uveďte příklady tlačného a tažného systému produkce. ---
  26. Jaké jsou hlavní funkce bodu rozpojení, jeho umístění v produkčním řetězci. Pět základních typů umístění bodu rozpojení a vysvětlete je. Uveďte souvislost s náklady.
  27. Jaké základní typy nákladů vznikají při existenci zásob? Vysvětlete je. Uveďte jejich závislost na velikosti zásob. ---
  Uveďte co je to P-systém a Q-systém doplňování zásob. Nakreslete schéma Q-systému a vysvětlete jej. Vysvětlete jaká je činnost P-systému doplňování zásob. -
  28. Odvoďte vztah pro náklady na zásoby při konstantním odběru.
  29. Co je to produkční logistika a s čím se zabývá? Uveďte její místo v logistickém systému.
  Jaké je možné rozmístění strojů v materiální výrobě? Uveďte typy a vysvětlete je.
  30. Co je Sankeyův diagram a co P-Q diagram. Vysvětlete.
  ...
  ...
  ...