Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Vypracované otázky ke zkoušce z Controllingu

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
16 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
6552
Poslední úprava
14.09.2015
Zobrazeno
649 x
Autor:
jiri.hosko
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Popište výhody ze zavedení controllingu.
Základ: zlepšení struktury plánů, zlepšení účinnosti řídící činnosti, zvýšení přesnosti a kvality plánování, zvýšení motivace vedoucích pracovníků na nižších stupních řízení
Řízení: větší důvěryhodnost získaných údajů, zlepšení toku informací, decentralizované rozhodování
Efektivnost: zlepšení kontrolní činnosti, možnost monitorování, vyšší kvalita analýz
Systém evidence: zkvalitnění evidence, rozšíření oblasti evidence, zrychlení oběhu informací, zlepšení komunikace v podniku
Rozpočet nákladů: sjednocení rozpočtů nákladů, zavedení výpočtu příspěvku na úhradu, rozlišení hospodářských středisek

2. Charakterizujte bariéry zavedení controllingu.
Ve vědomí: problémy ve změně myšlení a návyků pracovníků, orientace vedoucích pracovníků na krátkodobé cíle
Personální: málopočetný personál controllingových oddělení, zavalený velkým množství úloh, chaotické kompetence, nedostatek pracovníků schopných plnit funkci controllera a zodpovědných za zavedení a fungování controllingu
Technicko-organizační: problémy spojené se změnou organizační struktury podniku, nevhodné zařazení controllera v org.struktuře a nesprávné vymezení jeho kompetencí, problémy v oblasti decentralizace řízení
Evidenčně-rozpočtové: VN a FN jsou považovány za jednoznačně variabilní a jednoznačně neměnné, nedostatky v podrobné a systematické kontrole celkových nákladů
Informační: vybavení podniku v oblasti výpočetní techniky a nedostatek programů podporujících zavádění controllingu
Finanční: nedostatek fin prostředků pro zaměstnání kvalifikovaných odborníků, nedost. Fin prostředků pro nákup potřebné výpočetní techniky, omezení v oblasti finanční motivace na splnění stanovených cílů pracovníkům na středním stupni řízení

3. Objasněte kritická místa současného controllingu.
kvanta nepotřebných zpráv a čísel, chybějící procesní orientace controllingu, zaměření con. pouze na přímé náklady, opomíjení nefinančních veličin, orientace na krátkodobě ovlivnitelné veličiny např. zisk, nízký stupeň decentralizace řízení, controlling se nezaměřuje na celý životní cyklus produktu

Klíčová slova:

controlling

účtovníctví

operativní controlling

náklady

zisky

strategieObsah:
 • 1. Popište výhody ze zavedení controllingu.
  2. Charakterizujte bariéry zavedení controllingu.
  3. Objasněte kritická místa současného controllingu.
  4. Popište historický vývoj controllingu.
  5. Popište vývoj a současnou situaci controllingu v ČR.
  6. Charakterizujte trendy a budoucnost controllingu.
  7. Objasněte filosofii controllingu.
  8. Popište controlling jako systém zpětné a dopředné vazby.
  9. Vysvětlete controlling jako kybernetický systém.
  10. Vzťah medzi controllingom a účtovníctvom
  11. Vyjmenujte hlavní úkoly controllingu dle „Financial Executives Institute“.
  12. Charakterizujte nejčastější úlohy controllingu v podniku.
  13. Vysvětlete obecný cíl controllingu.
  14. Charakterizujte operativní cíle controllingu.
  15. Charakterizujte strategické cíle controllingu.
  ...
  ...
  ...
  86. Definujte bankovní controlling a popište jeho funkce.
  87. Charakterizujte systémové předpoklady bankovního controllingu.
  88. Jaká je úloha MIS v bance a jakým základním požadavkům musí MIS odpovídat?
  89. Obecně vymezte ukazatele měření výkonnosti komerční banky.
  90. Popište řízení výnosů v komerční bance.
  91. Vysvětlete principy řízení a měření ziskovosti klienta v komerční bance.
  92. Charakterizujte řízení rentability v komerční bance.
  93. Charakterizujte procesný controlling
  94. Popíšte nástroje procesného controllingu
  95. Vysvetlite proces z pohľadu ekonóma.
  96. Objasnite SW podporu procesného controllingu
  97. Charakterizujte projektový controlling.
  98. Vysvetlite úlohy projektového controllingu.
  99. Objasnite vzťah projektový management versus projektový controlling.
  100. Popíšte nástroje projektového controllingu.