Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Technické navrhování budov - statnicove otazky

«»
Přípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stažené
1 x
Velikost
2,7 MB
Jazyk
český
ID projektu
13242
Poslední úprava
06.06.2022
Zobrazeno
658 x
Autor:
Drft
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1) Konstrukční prvky budov, modely statického působení, vliv konstrukčního a technologického řešení na statické působení
• prutový prvek (sloup, průvlak); plošný prvek (deska, stěna); prostorový prvek (skořepina)
• pevný kloub, posuvný kloub, vetknutí; působení K-K, V-K, V-V
• sloup (tlak/tah, ohyb); trám (ohyb, smyk, tlak/tah); oblouková konstrukce (tlak); stěna (ohyb, tlak/tah, smyk); deska (ohyb, kroucení); tuhý rám (ohyb ve styku příčle); příhrada (prvky - tah/tlak, celek - ohyb); Vierendellův nosník (ohyb ve styku příčle); klenba (tlak); skořepina (tlak/tah, ohyb); lanová konstrukce (tah); jádro (tlak/tah, ohyb, smyk, kroucení)
• konstrukční řešení - nosníkové, deskové, visuté, pneumatické, kombinované konstrukce
• technologické řešení - zděné, monolitické, prefabrikované, prefamonolitické konstrukce
2) Konstrukční systémy budov - varianty, způsoby použití, modulová koordinace
• celek složený z navzájem propojených konstrukčních prvků a subsystémů, které spolu interagují
• stěnové systémy (příčný, podélný, obousměrný); skeletové (sloupové) systémy (příčný, podélný, obousměrný, průvlakový, lokálně podepřená deska, hřibové nebo deskové hlavice sloupů, „skryté průvlaky“); kombinované systémy (sloupy + stěny - skeletový systém se stěnovým ztužujícím jádrem)
• otevřené systémy (reaguje na měnící se parametry vnitřních a vnějších vazeb - dostatečně malý základní modulový prvek); uzavřené systémy (umožňují sestavit pouze jeden typ produktu)
• ohýbané/tlačené/tažené; nosníkové/deskové/visuté/pneumatické/kombinované; zděné/monolitické/ prefabrikované/prefamonolitické/kombinované; keramické/betonové/kovové/dřevěné/kombinované
• stěnový systém nebo část - ztužující jádro nebo stěna, odhlučnění; skeletový systém - otevření dispozice
• modulová koordinace - nutná vzájemná kompatibilita; stav, kdy jsou mezi sebou jednotlivé prvky stavby (dílce, výrobky) sestavitelné, logicky navazující a zaměnitelné; výrobní (teoretický rozměr zadaný ve výrobě) × skladebný (teoretický rozměr v modulové síti + spáry) × skutečný rozměr (s odchylkami)
...

Klíčová slova:

státnice

architektura

stavitelství

budova

statika

konstrukce

strop

nosné konstrukce

beton

železobeton

schodiště

dilatace

hydroizolace

součinitel prostupu tepla

osvětlení

šíření zvukuObsah:
 • Konstrukční prvky budov, modely statického působení, vliv konstrukčního a technologického řešení na statické působení
  Konstrukční systémy budov - varianty, způsoby použití, modulová koordinace
  Svislé nosné konstrukce - konstrukce z betonu a železobetonu
  Svislé nosné konstrukce - zděné konstrukce
  Stropní konstrukce - klenby, keramické stropy
  Stropní konstrukce - železobetonové stropy
  Stropní konstrukce - ocelové a ocelobetonové stropy
  Stropní konstrukce - dřevěné stropy
  Předsazené konstrukce - konstrukční varianty a statické působení, tepelně technické souvislosti, tepelné vazby a mosty
  Konstrukční návrh budov v kontextu udržitelné výstavby - vliv konstrukčního a materiálového řešení v průběhu životního cyklu budovy, nízkoenergetické, pasivní domy
  ...
  Větrání specifických provozů (kanceláře, shromažďovací místnosti, garáže)
  Klimatizace a chladící soustavy - principy, základní soustavy
  Vlhký vzduch, úpravy parametrů, hx diagram
  Vzduchotechnické jednotky pro větrání, teplovzdušné vytápění, klimatizaci
  Prvky vzduchotechnických soustav - ventilátory, potrubí, distribuční prvky
  Požární větrání, opatření proti šíření požáru potrubím - základy, principy
  Umělé a sdružené osvětlení - základní fyzikálně technické veličiny
  Osvětlovací soustavy, zdroje světla, svítidla - výpočtové metody
  Vnitřní a vnější elektrorozvody
  Ochrana před bleskem, přepětí

Zdroje:
 • testy
 • skripta
 • přednášky
 • poznámky
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše