Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 641   projektů
1 nových

Stručně vypracované otázky z okruhu Ekonomika a řízení výroby

«»
Přípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stažené
0 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
11859
Poslední úprava
03.04.2018
Zobrazeno
345 x
Autor:
royal.cut
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Základní pojmy

• Mikroekonomie - analýza zabývající se chováním jednotlivých prvků ekonomiky (domácnosti, firmy,stát)
• Makroekonomie - analýza zabývající se chováním ekonomiky jako celku (nezaměstnanost, produkt, důchod)
• Koloběh statků a peněz v ekonomice -

• Dělba práce - metoda organizace výroby, při níž se každý pracovník specializuje na jednu úzkou výrobní operaci - buď v rámci provozu, podniku, regionu, státu. Přirozená dělba práce = muž - žena, společenská dělba = pastevectví - zemědělství, řemesla - obchod
• Trh - je zařízení jehož prostřednictvím kupující a prodávající určitého zboží vstupují do vzájemných interakcí, aby určili cenu zboží a množství jež se nakoupí a prodá (trh agregátní = trh veškerého zboží, trh dílčí = jeden druh zboží)
• Průměrné a mezní veličiny -
o mezní náklady - popisují dodatečné náklady na výrobu jedné další jednotky produktu
o mezní produkt - produkt vyrobený jednotkou dodatečného vstupu, když ostatní vstupy se nemění
o mezní užitek - s každou další koupenou komoditou mezní užitek klesá
o průměrné - cokoliv vztaženého na nějakou jednotku
• Cena - je v penězích vyjádřené ohodnocení produktu
• Užitek - subjektivní pocit uspokojení plynoucí ze spotřeby jednotlivých statků (celkový a mezní)
• Externality - činnosti, které pozitivně či negativně ovlivňují jiné subjekty, aniž za to musí platit nebo jsou za to odškodňovány. Negativní - elektrárna poškozuje lesy. Pozitivní - včelař a sadaři.

Klíčová slova:

trh

konkurence

monetární politika

trh práce

marketingový mix

řízení zásob

strategie podnikuObsah:
 • 1. Základní pojmy 2
  2. Trh a konkurence 2
  3. Výkonnost ekonomiky a technický pokrok jako faktor dlouhodobého růstu 4
  4. Hospodářská politika a hospodářský cyklus 6
  5. Monetární politika 7
  6. Fiskální politika 8
  7. Trh práce 9
  8. Mezinárodní obchod 10
  9. Základy marketingu 11
  10. Marketingový mix 12
  11. Vymezení produktu 13
  12. Vztah finančních a hmotných toků v podnikání 15
  13. Provozně-ekonomické hodnocení podniku 15
  14. Finanční řízení podniku, finanční plánování 16
  15. Řízení zásob 17
  16. Hmotné investice 18
  17. Strategie podniku 19
  18. Manažerské činnosti 20
  19. Organizace podniku 21
  20. Lidské zdroje 23