Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 641   projektů
1 nových

Marketing a podniková ekonomika - kompletní závěrečné otázky

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
2 x
Velikost
0,7 MB
Jazyk
český
ID projektu
3443
Poslední úprava
26.05.2014
Zobrazeno
940 x
Autor:
modrehory
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Jaká je výhoda ukazatele MVA (tržní přidaná hodnota)?
- Dá se zjistit za předpokladu, že akcie daného podniku jsou obchodovány na burze.
- V současné době se již nepoužívá.
- Nedá se zjistit např. u veřejné obchodní společnosti.
- Pro jeho zjištění jsou nutné údaje z výsledovek nejméně za dva po sobě jdoucí roky.
- Nedá se zjistit u podniků, jejichž akcie jsou obchodovány na burze.

// Žádná

// MVA sice může výborně vypovídat o přírůstku (či poklesu) bohatství akcionářů, ale její použitelnost je omezena jen na malou část podniků (jen akciových společností, a to jen těch, jejichž akcie jsou obchodovány na burze)

2. Co jsou oportunitní náklady?
- Hodnota, je získána, když zdroje (práce, kapitál) jsou použity na nejlepší možnou alternativu.
- Hodnota, která musí být obětována, když volné zdroje (práce, kapitál) přesahující aktiva podniku nejsou použity na nejlepší možnou alternativu.
- Hodnota, která musí být obětována, když zdroje (práce, kapitál) nejsou použity v souladu s obchodním zákoníkem.
- Hodnota, která musí být obětována, když zdroje (práce, kapitál) nejsou použity na nejlepší možnou alternativu.

3. Pro stanovení optimální výrobní dávky je potřeba znát náklady na přípravu a zakončení výrobní dávky.
- ANO
- NE

4. Investice s počátečním výdajem 600 tis. KČ by mohla přinášet během 4 let cash flow 150 000 Kč ročně. Z toho vyplývá, že
- ČSH je záporná
- ČSH je nulová
- VVP je kladné
- ČSH je kladná
- doba diskontované návratnosti se rovná době životnosti

Klíčová slova:

marketing

podniková ekonomika

likvidita

transfer

trh

tržní ceny

brandingObsah:
 • 1. Jaká je výhoda ukazatele MVA (tržní přidaná hodnota)?
  2. Co jsou oportunitní náklady?
  3. Pro stanovení optimální výrobní dávky je potřeba znát náklady na přípravu a zakončení výrobní dávky
  4. Investice s počátečním výdajem 600 tis. KČ by mohla přinášet během 4 let cash flow 150 000 Kč ročně. Z toho vyplývá, že
  5. Finanční ředitel společnosti Univerzitas, a.s., dostal na stůl zprávu za uplynulý rok, z níž vyplývá následující: celkové náklady společnosti byly 2 mil. Kč, celkové výnosy 4 mil. Kč, celkový majetek společnosti dosahoval 8 mil. Kč, dlouhodobá aktiva 5 mil. Kč, zásoby 800 tis. Kč, pohledávky 2 mil. Kč, bankovní úvěry byly ve výši 3 mil. Kč, rezervy 300 tis. Kč, rezervní fondy 200 tis. Kč, krátkodobé závazky 1 mil. Kč, dlouhodobé závazky 200 tis. Kč, emisní ážio 800 tis. Kč, nákladové úroky 180 tis. Kč. Daňová sazba byla v uplynulém roce 20 %.
  Vypočtěte běžnou likviditu.
  6. Do funkčních charakteristik produktu nepatří:
  7. Transferové ceny jsou:
  8. Pokud se při snížení ceny o 1 % zvýší poptávka o 100 %, je možné označit poptávku jako neelastickou.
  9. Jako co-branding se označuje:
  10. Jako strategie tzv. megaznaček je označována:
  ...
  ...
  ...
  405. Distribuce je součástí:
  406. Strategie PUSH:
  407.Strategie PUSH:
  408. Je jedním z možných způsobů, jak při posuzování (hodnocení) investic zohlednit riziko, úprava hodnot očekávaných (budoucích) cash flow?
  409. Kapitálový vklad vlastníka podniku je INTERNÍM finančním zdrojem podniku (tj. zdrojem interního financování).
  410. Změnami cen (nákladovostí) vstupů mohou být ovlivněny jak variabilní náklady podniku, tak i jeho fixní náklady.
  411. Je pravda, že zmenšují-li se pohledávky podniku, nutně se mění jeho zadluženost?
  412. S růstem zadluženosti podniku požadavky akcionářů na vyšší dividendy…
  413. Má štáb v liniově štábní struktuře jako jediný rozhodovací pravomoc?
  414. Franchising je založen na poskytnutí licence k podnikání jménem poskytovatele.