Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Testové otázky z Makroekonomie

«»
Přípona
.doc
Typ
testy
Stažené
4 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
5743
Poslední úprava
18.05.2015
Zobrazeno
642 x
Autor:
petr.cerny
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
11. Makroekonomie se liší od mikroekonomie tím, že
a) řeší větší množství otázek
b) je obecnější
c) klade si jiné otázky
d) hledá jiné odpovědi na stejné otázky

12. Rozdíl mezi korunovou hodnotou vývozů a korunovou hodnotou dovozů označ. jako:
a) čisté importy
b) hrubé importy
c) hrubé exporty
d) čisté exporty

13. Který ukazatel je nejvýhodnější při komparaci ekonomické síly (produkční kapacity) dvou zemí:
a) absolutní výše nominálního GDP
b) absolutní výše reálného GDP
c) výše nominálního GDP na hlavu
d) výše reálného GDP na hlavu
e) výše reálného GNP na hlavu

14. Mezi základní makroekonomické veličiny nepatří
a) Tempo růstu GDP
b) Míra inflace
c) Saldo platební bilance
d) Míra nezaměstnanosti
e) Výše vládních výdajů na zdravotnictví

15. Nominální a reálný GDP se liší:
a) Cenami užitými při výpočtu
b) Tím, které subjekty se do výpočtu zahrnují
c) Hodnoceným rokem
d) Tím, zda jde o otevřenou nebo uzavřenou ekonomiku
e) Neliší se

Klíčová slova:

mikroekonomie

makroekonomie

úspory

investice

recese

ukazatele

dlužníci

úroková míraObsah:
  • 11 stran testových otázek s vyznačenými správnými odpověděmi