Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 641   projektů
1 nových

Zápočtový materiál z předmětu Marketingové aplikace

«»
Přípona
.docx
Typ
studijní materiál
Stažené
0 x
Velikost
1,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
12847
Poslední úprava
22.10.2018
Zobrazeno
242 x
Autor:
snoopydogg
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 Druhy cenové diskriminace
1.1 Cenová diskriminace 1. stupně
Přistupuje ke každému zákazníkovi zvlášť a stanoví mu ideální cenovou hladinu dle jeho očekávání. Jedná se spíše o teoretickou alternativu, protože například náklady spojené s takovým průzkumem trhu jsou příliš vysoké. Příkladem může být stanovení individuální ceny při odborné poradenské činnosti (právník si od movitého klienta nechá zaplatit vyšší cenu).


1.2 Cenová diskriminace 2. stupně
Cenová diskriminace druhého stupně je založena na stanovení odlišných cen za různá kumulovaná množství určitého produktu. Jedná se o diskriminaci v souvislosti na prodaném množství produktu. Příkladem může být v B2B marketingu stanovení odlišných slev pro jednotlivé odběratele dle množství odebraného zboží.


1.3 Cenová diskriminace 3. stupně
Cenová diskriminace třetího stupně je založena na rozdílné elasticitě poptávkové křivky spotřebitelů. Jedná se o rozdělení spotřebitelů do různých segmentů, které mají vlastní poptávkovou křivku. Aby bylo možné cenovou diskriminaci aplikovat musí platit následující podmínky:
1. Je možné rozdělit zákazníky do odlišných segmentů dle rozdílů v cenové elasticitě poptávky. Rozdíly v elasticitě poptávkové křivky mohou být ovlivněny výší příjmů, preferencemi zákazníků či rozdílnými možnostmi nákupu substitutů.
2. Spotřebitelé nemají možnost vzájemného prodeje produktu mezi sebou - nedochází ke stírání rozdílu mezi cenami.
Příkladem může být stanovení nižší ceny pro studenty při návštěvě divadla.

Klíčová slova:

cenová diskriminace

experiment

guerilla marketing

ambush marketing

house of quality

segmentaceObsah:
 • 1 Druhy cenové diskriminace
  1.1 Cenová diskriminace 1. stupně
  1.2 Cenová diskriminace 2. stupně
  1.3 Cenová diskriminace 3. stupně
  2 Experiment
  3 Kano Model
  4 Six sigma
  4.1 Definice a charakteristika „SixSigma“
  4.2 Zvyšování hodnoty podniku pomocí spokojenosti a udržení zákazníka
  4.3 Six sigma CTQ - Critical to Quality Characteristics Kritické parametry kvality
  4.4 Uvádění Six Sigma do praxe
  4.5 International Association for Six Sigma Certification
  4.6 Trojůhelník - Six sigma marketing
  4.7 Six sigma marketing tři klíčové oblasti
  4.8 Six sigma marketing
  4.9 Six sigma marketing metody - strategická oblast
  4.10 Six sigma marketing metody - taktická oblast
  4.11 Six sigma marketing metody - operativní oblast
  4.12 Six sigma marketing
  5 Guerilla Marketing
  5.1 Zásady Guerilla marketingu
  5.2 Guerilla Marketing - chování podniku
  5.3 Guerilla Marketing - marketingová kampaň
  6 Ambush marketing
  6.1 Přímý ambush marketing
  6.2 Nepřímý ambush marketing
  7 Ambiente marketing
  8 House of quality
  9 Vytváření a rozvoj tržních segmentů
  9.1 Úrovně tržní segmentace
  9.2 Druhy segmentace spotřebních trhů
  9.3 Podmínky, které by měl segment splňovat
  9.4 Tržní targeting
  9.5 Positioning
  9.6 Strategie positioningu
  10 Shluková a faktorová analýza (metody pro rozvoj tržních segmentů)
  10.1 Metoda segmentace trhu se může skládat z následujících kroků:
  10.2 Statistická analýza dat - faktorová a shluková analýza
  11 Pravidlo homogenity a heterogenity
  11.1 Tržni segment
  11.2 Pravidla segmentace trhu
  12 Druhy náhodných veličin