Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Základní charakteristiky komunálních odpadů

«»
Přípona
.pdf
Typ
studijní materiál
Stažené
0 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
10138
Poslední úprava
10.04.2017
Zobrazeno
465 x
Autor:
kungs
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Abstrakt

Správná rozhodnutí o vytváření efektivních systémů nakládání s odpady v obcích a regionech jsou podložena objektivními informacemi o vlastnostech komunálních odpadů. Vlastnosti komunálních odpadů jsou vyjádřeny souborem základních charakteristik, jejichž hodnoty jsou většinou stanoveny na základě experimentálních měření. V příspěvku jsou uvedeny některé souhrnné výsledky řešení výzkumného projektu MŽP SP2f1-132-08 „Výzkum vlastností komunálních odpadů a optimalizace jejich využívání“. Komunální odpady jsou zde chápány jako odpady z bydlení, respektive komunální odpady z domácností, pro které se vžily pojmy „domovní odpad“ a „objemný odpad“. Vlastnosti jsou definovány v podobě hodnotového vyjádření základních charakteristik, kterými jsou množství, látkové složení, vlhkost a výhřevnost. Autoři současně s výsledky experimentálního zjišťování předkládají také metodiku vzorkování a analýz komunálních odpadů z domácností. Metodické postupy zohledňují zkušenosti získané při testování a aplikaci metod vyvinutých v ČR a zahraničí. Pro zjišťování vlastností objemných odpadů z domácností bylo užito specifického postupu založeného na bilanční výpočtové metodě, jejímž základem jsou standardy vyřazovaných předmětů z domácností a jejich životnosti. Metodiky a zveřejněné výsledné hodnoty mají všeobecně přispět ke zkvalitnění nakládání s komunálními odpady.

Klíčová slova:

experimentální část

výsledky

diskuse

produkce

složení

odpady

domácností

výhřevnostObsah:
 • Abstrakt
  1. Úvod
  2. Experimentální část
  3. Výsledky a diskuse
  3.1 Produkce odpadů z domácností
  3.2 Produkce objemných odpadů z domácností
  3.3 Složení odpadů z domácností
  3.4 Složení objemných odpadů z domácností
  3.5 Obsah vody
  3.6 Výhřevnost
  4. Závěr
  Literatura

Zdroje:
 • Benešová, L. a kol.: Výzkum vlastností komunálních odpadů a optimalizace jejich využívání, projekt VaV MŽP SP2f1-132-08, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Praha, 2010
 • Benešová, L. a kol.: Metodika analýz objemných odpadů. Výzkum vlastností komunálních odpadů a optimalizace jejich využívání, projekt VaV MŽP SP2f1-132-08, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Praha, 2009
 • Kotoulová, Z., Černík, B.: Identifikace prevenčního potenciálu živnostenských odpadů v ČR a jeho uplatnění v praxi, projekt VaV MŽP SPII2f1-2-07, SLEEKO, Praha 2010
 • Benešová, L., Doležalova, M., Hnaťukova, P., Černik, B., Kotoulova, Z.., Zavodska, A., (2010) : Assessing the composition of municipal solid waste (MSW) in Czech Republic. Proc. The 25th International Conference on Solid Waste Technology and Management, Philadelphia 2010, ISSN 1091-8043, 1164-1174
 • Zavodska, A., Benesova, L. (2010): A Tale of Two Countries - The Czech Republic and the United States: A Comparison of Their Municipal Solid Waste. Proc. The 25th International Conference on Solid Waste Technology and Management, Philadelphia 2010, , ISSN 1091-8043, 909- 917