Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 628   projektů
0 nových

Vývojové trendy v českých médiích po roce 1989

«»
Přípona
.doc
Typ
studijní materiál
Stažené
3 x
Velikost
1,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
4687
Poslední úprava
08.12.2014
Zobrazeno
632 x
Autor:
northfinder
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Zrcadlení světa je neúplné
Stále větší procento lidí využívá internet. Minimálně s kulisovým poslechem rádia v průběhu dne počítá téměř každý z nás. U večerních televizních zpravodajských a publicistických relací se schází polovina národa. Co však víme o historii, vývoji a současnosti sdělovacích prostředků?
Kvalitní výuka průřezového tématu Mediální výchova je v základních školách již od svého samého zavedení (ve školním roce 2007/08) opomíjena, přestože je důležitá pro praktický život přinejmenším stejně jako například dopravní výchova. Už předškoláci se učí, že se silnice přechází na přechodu pro chodce a zelené světlo znamená bezpečný přechod, proto: jdi! Naopak červené světlo znamená nebezpečí střetu, tedy: stůj! Fyzická bezpečnost a ochrana osoby je zřejmá.
Pravidla silniční dopravy nikdo nepodceňuje. Podobně jako doprava má svůj řád i tok informací. O jeho zákonitostech se však téměř nic neví. Stejný pud sebezáchovy, tedy duševní, by měl přivádět člověka k poznání principů novinářské tvorby a rozlišování její produkce. Čeští učitelé však nejsou pro průřezové téma rámcového vzdělávacího programu Mediální výchova na všech úrovních nijak systematicky vzděláváni (první vlaštovky jsou v tomto směru na PF v Hradci Králové). O kvalitě školních příruček z hlediska provázanosti novinářské odbornosti a pedagogické metodiky a didaktiky nemluvě.

Klíčová slova:

žurnalistika

trendy

tisk

legislativa

distribuce

vývoj

současnost



Obsah:
 • Obecné trendy současné žurnalistiky
  Inspirativní přehled trendů české žurnalistiky
  Žurnalistika pozdního socialismu (před rokem 1989)
  Přelomové období (1989 - 1992)
  Žurnalistika po vzniku ČR (1993 - 1996)
  Přelom tisíciletí (1997 - 2002)
  Tiskoví mluvčí
  Žurnalistika zrání (2003 - 2005)
  Investigativní žurnalistika
  Žurnalistika přezrálosti (2006 - dosud)
  Mediální instituce, jejich vývoj a perspektivy
  Teoretické pojmy
  Aktuální legislativa
  Profesní organizace novinářů
  Vlastnictví diferencovaných médií
  Distribuce tištěných periodik
  Vývoj, současnost a trendy rozhlasového vysílání
  Vývoj, současnost a trendy televizního vysílání
  Vývoj, současnost a trendy agenturního zpravodajství
  Od klasické k digitální fotografii
  Aktuální stav novinových žánrů