Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání

«»
Přípona
.pdf
Typ
studijní materiál
Stažené
1 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
8410
Poslední úprava
25.07.2016
Zobrazeno
459 x
Autor:
dana.lapackova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Oborová skupina obchod je jednou z 25 skupin, které pracují při Národním ústavu odborného vzdělávání z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Práce oborových skupin přispívá k tomu, aby vzdělávací programy středního odborného vzdělávání utvářené v rámci kompetencí NÚOV odpovídaly současnému a perspektivnímu vývoji požadavků na pracovní činnosti v povoláních.

Oborová skupina obchod průběžně sleduje vývojové trendy v dané oblasti a jejich vliv na kvalifikační požadavky povolání v obchodu a službách. Získané poznatky jsou užitečné pro tvorbu profesních profilů a kurikulárních dokumentů pro vzdělávací programy odborného vzdělávání. K dispozici jsou rovněž pedagogickým pracovníkům a široké veřejnosti, která má zájem o informace o očekávaném vývoji kvalifikačních požadavků.

V roce 1998 byla na základě expertních vyjádření členů oborové skupiny obchod vytvořena sektorová studie „Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání - obchod“. Těžiště studie bylo ve vytipování obecných vývojových trendů ve vyspělých ekonomikách a jejich porovnání se specifickými podmínkami vývoje transformující se ekonomiky ČR. Experti vyjádřili názory na očekávaný vývoj kvalifikací v oblasti obchodu a specifikovali základní požadavky na odborné vzdělávání v dané oblasti.

S odstupem sedmi let byli experti z oborové skupiny znovu požádáni o vyjádření k trendům ve vývoji povolání dané oblasti. Podařilo se získat cenná stanoviska členů oborové skupiny obchod a to jak zástupců ze sféry praxe, tak i zástupce střední odborné školy a středního odborného učiliště v Brně, který díky každodennímu kontaktu se zástupci obchodních firem, u kterých žáci vykonávají odborný výcvik, má přehled o trendech vývoje povolání v oblasti obchodu a o požadavcích, kladených zaměstnavateli na absolventy studijních oborů se zaměřením na obchod, tak i o požadavcích kladených na absolventy mající střední odborný vzdělání s výučním listem pro oblast obchodu.

Klíčová slova:

vzdělání

profese

povolání

profesní profil

kvalifikace

obchodObsah:
 • 1 Úvod 3
  2 Vymezení okruhu povolání a jejich charakteristika v ISTP 4
  3 Profesní profily v dané oblasti a odpovídající obory vzdělání 6
  4 Předpokládaný vývoj povolání v sektoru obchod 7
  5 Akcentovaná témata pro vzdělávání ve směru obchod 9
  6 Přílohy 11
  Profesní profily: 66 obchod 12
  Sledování kvalifikačních trendů - obchod - spotřební družstevnictví 28
  Vyjádření k předpokládanému vývoji kvalifikačních požadavků skupiny povolání v oblasti obchodu v příštích pěti letech 32
  Kvalifikační trendy v povolání aranžér 35