Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Vliv obchodních řetězců na vývoj odvětví obchodu

«»
Přípona
.pdf
Typ
studijní materiál
Stažené
1 x
Velikost
0,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
8409
Poslední úprava
25.07.2016
Zobrazeno
650 x
Autor:
dana.lapackova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod

Charakteristickým rysem současného vývoje vnitřního obchodu v České republice je intenzivní integrace a koncentrace obchodní činnosti, jejímiž nositeli jsou především mezinárodní obchodní společnosti. Tyto tendence se projevují nejen v podnikatelských strukturách, ale i ve strukturách obchodních sítí a jejich provozních jednotek. Dynamicky roste počet nových obchodních zařízení, v posledních letech již bylo otevřeno několik desítek hypermarketů, stovky nových supermarketů, diskontů, hobbymarketů, nová nákupní centra uvnitř i mimo městské lokality. Tyto rozvojové aktivity významnou mírou přispívají k modernizaci a zlepšování nákupních podmínek pro spotřebitele. Nelze však vyloučit i případy, kdy rozvoj sítě nerespektoval komplexní urbanistické, komunikační a nákupní podmínky a projevil se negativní vliv velkoplošných maloobchodních zařízení umístěných mimo města např. odlivem poptávky v prodejnách umístěných v centrech měst, včetně snížení tržeb až zániku prodejen malých a středních obchodníků, vznikem dopravních, popř. ekologických problémů.

Zvýšeným konkurenčním tlakem, silně využívajícím cenovou konkurenci a prostorovou expanzi, zajištěnou vnějším kapitálovým krytím (vše s evropským špičkovým know-how v obchodním podnikání a retailingových technologiích, distribuci a logistice) se soustavně posiluje postavení největších nadnárodních obchodních společností (obchodních řetězců) na trhu - při střízlivém vývoji kupní síly opět zpravidla na úkor malých a středních obchodníků. Rozvojové programy obchodních společností, jakož i objektivní vývojové tendence a zkušenosti ze zemí s vyspělou tržní ekonomikou dokládají, že tento proces koncentrace obchodní činnosti bude v České republice dále zesilovat. Tomu nasvědčuje hlavně skutečnost, že koncentrace obchodu v ČR ještě znatelně nedosahuje průměru v zemích Evropské unie (především v jejích „severních zemích“). I když český vnitřní obchod již nese zvláště v sortimentní nabídce zboží znaky evropského obchodu, bude i nadále zákonitě celoevropským vývojem ovlivněn, což nepochybně dále zesílí s přístupem na jednotný evropský vnitřní trh.

Klíčová slova:

evropský obchod

maloobchod

domácnosti

zaměstnanost

obchodní řetězceObsah:
 • Úvod
  Charakteristiky evropského obchodu
  Obchod v ČR - struktury - postavení maloobchodu
  Velké podniky v maloobchodě ČR (řetězce)
  Změny v rozsahu a kvalitě maloobchodní sítě
  Posuny v nákupním chování domácností - vliv řetězců
  Vývoj a rozložení kupní síly - základní předpoklad vývoje
  Problematika zaměstnanosti - vlivy nových trendů v obchodě
  Vliv na dodavatele maloobchodu
  Shrnutí rizik a východisek v souvislosti s dalším procesem koncentrace a působením obchodních řetězců na trhu ČR