Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Úvod do kulturní a sociální antropologie - distanční pomůcka

«»
Přípona
.pdf
Typ
studijní materiál
Stažené
2 x
Velikost
1,7 MB
Jazyk
český
ID projektu
9752
Poslední úprava
27.02.2017
Zobrazeno
497 x
Autor:
kungs
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
KONCEPCE DISTANČNÍ POMŮCKY

Distanční pomůcka kopíruje témata okruhů ze sylabu. Každé téma je uvedeno přednáškou, která poskytne studentům vhled do problematiky. Každý z okruhů je v distanční pomůcce uveden stručnou charakteristikou, cíli a klíčovými slovy. Stěžejní část pak tvoří odkazy na podklady pro další studium, sestávající se převážně z internetových odkazů. Následuje literatura ke studiu, na jejímž základě pak studenti vypracovávají zadané úkoly.

Metodologie práce s distanční pomůckou: Pomůcka je určena k samostudiu, může být chápána také jako samostatný studijní materiál, nicméně vyžaduje vlastní samostatnou práci s doporučenou literaturou. Jednotlivé otázky předmětu budou studentům prezentovány přehledově v rámci přednášek, při domácí práci bude student prohlubovat jednotlivá témata na základě důkladného studia distanční pomůcky, čímž si zopakuje přehledově vyloženou látku z přednášek, ale také ji bude moci porozumět v konkrétním kontextu.

Klíčová slova:

antropologie

kultura

terénní výzkum

sociální osoba

místní uspořádání

jedinec

manželství

gender

věkObsah:
 • Obsah
  Kulturní a sociální antropologie - distanční pomůcka -1-
  Představení předmětu -1-
  Provázanost s ostatními předměty -1-
  Cíle předmětu -1-
  Koncepce předmětu -2-
  Koncepce distanční pomůcky -3-
  Zadávání a kontrola dílčích úkolů -3-
  Podmínky k udělení zápočtu a možnosti přistoupení ke zkoušce -3-
  1. Předmět, základní kult. a soc. antropol. pojmy -8-
  Předmět kult. a soc. antropologie -8-
  Kultura -9-
  Metody kult. a soc. antropologie -10-
  Lidské univerzálie -10-
  Problém etnocentrismu -11-
  2. Dějiny soc. a kult. antropologie -13-
  Prehistorie soc. a kult. antropologie -13-
  Klasické teorie kultury -15-
  Teorie difuzionismu -15-
  Historický partikularismus -16-
  Funkcionalistické teorie -16-
  Strukturalismus -17-
  Symbolická a kognitivní antropologie -17-
  3. Terénní výzkum -20-
  Terénní výzkum -21-
  Terénní práce -21-
  Parametry terénní práce -22-
  Nebezpečí terénní práce -22-
  Metoda indukce a dedukce -23-
  Antropologie v domácím prostředí -23-
  Problém překladu a interpretace -23-
  4. Sociální osoba -27-
  Sociální charakter lidstva -28-
  Příroda a společnost -28-
  INterakce -30-
  Statusy a role -30-
  Moc -32-
  5. Místní uspořádání -34-
  Normy a sankce -35-
  Socializace -36-
  Přechodové rituály -36-
  Domácnost -37-
  6. Jedinec a společnost -39-
  Sociální struktura a sociální organizace -40-
  Sociální systémy -40-
  Sociální síť -42-
  7. Příbuzenství, původ a manželství -45-
  INcest a exogamie -46-
  Dědictví a následnictví -47-
  Manželství -48-
  VĚno a cena nevěsty -49-
  Systémy moiet -50-
  Příbuzenství, příroda a kultura -50-
  8. Gender a věk -53-
  Gender -54-
  VEřejné/soukromé -55-
  Svět ženy, svět muže -56-
  9. Společenské hierarchie, politika a moc -58-
  Kastovní systém -59-
  Třídy a vrsty -60-
  Politika a moc -61-
  IDeologie a legitimizace -61-
  Politické násilí -62-
  10. Směna -64-
  Faktor směny -65-
  Peníze -66-
  VÝroba a technologie -67-
  Technologie a civilizace -68-
  11. Náboženství a rituál -71-
  Ústní a písemné náboženské tradice -71-
  Posmrtný život -72-
  Rituál -72-
  Mnohoznačnost symbolů -73-
  Politický rituál -74-
  12. Způsoby myšlení -76-
  Způsoby myšlení -77-
  Klasifikace -77-
  Myšlení -78-
  13. Mnohočetné tradice -80-
  Urbánní antropologie -81-
  Kolonizace -81-
  Setkání moderny a tradice -82-
  Etnicita -83-
  Etnická identita -84-
  14. Nacionalismus a globalita -87-
  Nacionalismus a menšiny -88-
  Nacionalismus a industriální společnost -88-
  Mocenské asymetrie -89-
  Strategie vztahů k menšinám -89-
  Politika identity -90-
  Globalita a lokalita -91-