Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 643   projektů
0 nových

Trvale udržitelný cestovní ruch - pojmy, které se vyskytly ve zkoušce

«»
Přípona
.docx
Typ
studijní materiál
Stažené
0 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
11100
Poslední úprava
20.11.2017
Zobrazeno
555 x
Autor:
pandoras.box
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Souvenir hounting:
- Záměrné poškozování přírodních a kulturních hodnot, tzv. hon na suvenýry (zejména v rozvojových zemích, např. sbírání nerostů, vzácných rostlin, poškozování památek apod.)
- Zabránění: výroba maket (v případě „neživých suvenýrů“) nebo většího upozorňování lidí na poškozování přírodních hodnot, aby si to lidé uvědomili, zavedení poplatků - peněžní tresty, kamerový systém apod.
Pozitivní sociální dopady:
- Odpočinek a regenerace rekreantů
- Získání nových zkušeností
- Řešení problému urbanizace a rozvoje venkova
- Rozšíření sociálních a kulturních kontaktů
- Zlepšení kvality života v místě rozšířením výběru a dodávek místních služeb
Negativní sociální dopady:
- škody na podpůrné infrastruktuře,
- zvýšení kriminality,
- zvýšení nákladů na zboží a služby, růst cen nemovitostí,
- socio-kulturní změny (akulturace a další),
- nedostatečné vědomí veřejnosti o jejich odpovědnosti v místním cestovním ruchu a růst konfliktů mezi místní komunitou a návštěvníky destinace.

Klíčová slova:

souvenir hunting

certifikační systémy

derezidencializace

indikátory

turistická iritace

módnostObsah:
 • Souvenir hounting:
  Pozitivní sociální dopady:
  Negativní sociální dopady:
  Certifikační systémy v ČR:
  Negativní ekonomické dopady:
  Pozitivní ekonomické dopady:
  Krajina:
  Definice TUCR dle UNWTO:
  Dualizace společnosti:
  Certifikát Ekologicky šetrné služby:
  TUCR:
  Derezidencializace:
  Pozitivní environmentální dopady:
  Negativní environmentální dopady:
  8P významné pro CR:
  Geoparky ČR:
  Fyzicky únosná kapacita:
  Pilíře roviny TUCR:
  Ekologicky únosná kapacita:
  Indikátory:
  Turistická iritace:
  Efekt módnosti:
  Ecolabelling:
  NPR Vysočiny:
  Ochranné pásmo:
  Druhy šetrných forem CR:
  Indikátory vývoje CR:
  Limitní kapacita rozvoje CR:
  Únosná kapacita území:
  Ekonomicky únosná kapacita:
  Turistické ghetto:
  Turistifikace - komodifikace:
  Demonstrační efekt:
  Marginalizace obyvatel:
  Kulturní efekty:
  Akulturace
  Inscenizace
  Folklorizace
  Komercializace zdrojů cestovního ruchu
  Komodifikace zdrojů turismu
  Stereotypizace kultury
  Ztráta autenticity
  Maloplošná chráněná území:
  Demarketing:
  Institucionálně únosná kapacita:
  Jádro periferie:
  Zákon o ochraně přírody a krajiny:
  Návštěvnický management:
  Rezidentský management: