Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Teorie výchovy - aktuální témata výchovy a vzdělávání ve škole

«»
Přípona
.doc
Typ
studijní materiál
Stažené
4 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
9691
Poslední úprava
20.02.2017
Zobrazeno
594 x
Autor:
clean.bandit
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Soudobé trendy ve vzdělávání, směřování českého školství

1.1 Reforma školského systému u nás po roce 1989

Klasifikace V. Spilkové:
- vnější reforma
- vnitřní reforma

Vnější reforma školského systému
Zahrnuje:
- strukturální změny školského systému (změny v členění a délce vzdělávacích cyklů, v návaznostech a prostupnosti školského systému)
- změny v řízení školství
- změny ve financování školství
- změny v legislativě (právní normy)

Vnitřní reforma školského systému
Zahrnuje:
- změny v pojetí vzdělání a školy
- změny v obsahu učiva
- změny v pojetí vyučovacího procesu (pojetí žáka, komunikace mezi učiteli a žáky, učiteli a rodiči, vztah k širšímu sociálnímu prostředí, metody a formy školní práce, vzdělávací klima, …)

Klíčová slova:

soudobé trendy

humanistická východiska

inkluzivní vzdělávání

spolupráce školy s rodinou

teorie výchovyObsah:
 • 1. Soudobé trendy ve vzdělávání, směřování českého školství
  1.1 Reforma školského systému u nás po roce 1989
  1.2 Hlavní principy demokratického vzdělávání
  1.3 Kompatibilita ve vzdělání a klíčové kompetence
  1.4 Kurikulární politika českého školství na počátku 21. století
  1.5 Co znamená „nové“ pojetí vzdělávání?
  1.6 Další aktuální trendy ve vzdělávání
  2. Humanistická východiska ve vzdělávání - pedagogický přístup zaměřený na dítě/žáka
  2.1 Humanistická východiska ve vzdělávání
  2.2 Pedagogický přístup zaměřený na žáka
  2.3 Principy humanistického přístupu zaměřeného na dítě/žáka
  2.4 Principy pedagogického přístupu zaměřeného na dítě/žáka v praxi školy
  3. Individualizace ve výchově a vzdělávání
  3.1 Co je to individualizace v vzdělávání?
  3.2 Východiska pro individualizaci
  3.3 Požadavek individuální přiměřenosti
  3.4 Individualizace a potřeby dítěte
  3.5 Individualizace a temperamentové charakteristiky dítěte
  3.6 Individualizace a styly učení
  3.7 Individualizace a schopnosti dítěte
  3.8 Praktická doporučení pro realizaci individuálního vzdělávání
  4. Inkluzivní vzdělávání
  4.1 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  4.1.1 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním
  4.2 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných
  5. K problematice multikulturní výchovy
  5.1 Etnicita, etnická skupina, majorita, minorita
  5.2 Kultura
  5.3 Minority a stát
  5.4 Multikulturní výchova
  5.5 Multikulturní výchova a multikulturalismus v mezinárodní diskusi
  5.6 Principy výuky multikulturalismu
  5.7 Aktivní učení (se)
  6. Spolupráce školy s rodinou
  6.1 Význam spolupráce rodiny a školy
  6.2 Spolupráce rodiny a školy na úrovni institucí
  6.3 Formy spolupráce rodiny a školy