Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Tématické okruhy Ideové základy 3: Základy evropské civilizace

«»
Přípona
.pdf
Typ
studijní materiál
Stažené
2 x
Velikost
1,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
13207
Poslední úprava
24.04.2019
Zobrazeno
420 x
Autor:
klara.macinkova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. okruh: VÝZVA KRIZE
- dochází k výrazné proměně evropské civilizace - přesněji řečeno ke konci celé epochy, jejíž
vlastností bylo, že byla civilizací evropskou
→ konfrontace s novými otázkami: Když končí tato epocha typicky evropské civilizace, znamená to konec projektu Evropa (toho co také můžeme nazvat jako společný evropský dům)? Znamená to, že kulturní i historická rozmanitost vlastní našemu civilizačnímu okruhu ztrácí svůj integrující prvek - ještě víc - totiž schopnost tvořit jediný domov, stávat se nejen pro rozmanité kultury, ale zejména pro lidi rozmanitých kultur, geografického umístění etc. místem jejich společného „domova“ - ve smyslu existenciálního prostoru, kde člověk může být sám sebou - prostoru, který mu poskytuje možnost existovat tak, jak to odpovídá jeho bytí (obývat svět).
Může mít Evropa ještě evropskou budoucnost?
Mohou se její duchovní a kulturní kořeny ukázat jako dobré i do budoucna?
Když „odumírá“ nebo „tleje“ to, co po posledních 500 let tvořilo pevný kmen Evropy, má strom budoucnost? Lze najít hlubší kořeny než za posledních 500 let? Jsou kořeny stejné a je potřeba je přesadit do nových podmínek? Je to iluze a máme se smířit s tím, že evropská civilizace je minulostí? Je Projekt Evropa pouhá chiméra?
→ je zde plno rozporuplných postojů např. Uznáváme toleranci, ale máme tolerovat i pošlapání nezcizitelných práv člověka? Nepotřebujeme něco, co by zastřešilo tyto rozporuplné názory, které však nemohou koexistovat? Není „Evropa“ jen falešným divadlem hodnot, které nemohou plodně spolupracovat? (př. tolerance X stejná důstojnost všech lidí?)

→ je třeba PTÁT SE PO ZÁKLADECH EVROPSKÉ CIVILIZACE
* V ČEM SPOČÍVÁ KONEC EPOCHY?
Znamená 20. století zánik Západu a jeho základních hodnot?
Porážka Třetí říše - dojem, že západní civilizace nekončí ve své kontinuitě X Západ vítězí díky
spojenectví se Stalinem, velkou totalitou 20. století

Klíčová slova:

ústava

Platon

EU

krize Evropy

řecká racionalitaObsah:
 • 1. Výzva krize
  2. Otázka po kořenech Evropy a její duchovní povaze
  3. Platónův přínos k hledání evropské „ústavy“ - kritérium věrnosti ontologické a axiologické „ústavě“ (konstituci) člověka
  4. Spekulativní mentalita Řecka jako základ evropské kultury
  5. Řecká racionalita jako základ vědy
  6. Objev člověka a péče o duši
  7. Biblický antropocentrismus a pojetí člověka jako „obrazu Božího“
  8. Křesťanské pojetí člověka - člověk jako „Boží dítě“ a osoba
  9. Důsledky pojetí člověka jako osoby pro společenský život
  10. Strukturální souvislost pojmu člověka jako osoby s pojetím Boha jako osoby
  11. Nová idea vědy a nebezpečí scientismu
  12. Analogie mezi vědou a psanou kulturou v novověké epoše - odtržení od základů a následná
  krize

Zdroje:
 • Přednášející dr. Jan Hojda
 • PdF UHK
 • Katedra kulturních a náboženských studíí
 • Obor Transkulturní komunikace