Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Studijní text k Pracovnímu právu

«»
Přípona
.doc
Typ
studijní materiál
Stažené
0 x
Velikost
0,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
10311
Poslední úprava
22.05.2017
Zobrazeno
490 x
Autor:
quadra
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cíl:
- zjistit co je předmětem pracovního práva
- poznat prameny pracovního práva
- pochopit základní zásady a funkce pracovního práva

1.1. Předmět a systém pracovního práva

Pracovní právo je jednou ze součástí právního řádu. Upravuje společenské vztahy, které se týkají práce, v nichž na jedné straně vystupují zaměstnanci a druhé straně zaměstnavatelé. Ti se setkávají na trhu práce, kde si dohodnou podmínky výkonu práce. Závislá práce je nejčastěji vykonávána v pracovním poměru. Práva a povinnosti jsou upraveny zákoníkem práce.
Pracovní právo je samostatné právní odvětví, které patří mezi soukromé právo. Pracovní právo se vydělilo z občanského práva a občanský zákoník lze použít na pracovněprávní vztahy na principu subsidiarity.

Klíčová slova:

pracovní právo

pracovněprávní vztahy

pracovní poměr

pracovní smlouvaObsah:
 • PRACOVNÍ PRÁVO
  1. Úvod
  1.1. Předmět a systém pracovního práva
  1.2. Prameny práva
  1.3. Základní zásady pracovního práva
  1.4. Funkce pracovního práva
  2. Pracovněprávní vztahy
  2.1. Pojem pracovněprávních vztahů
  2.2. Druhy pracovněprávních vztahů
  2.3. Subjekty pracovněprávních vztahů
  2.4. Obsah pracovněprávních vztahů
  2.5. Vznik, změna a zánik pracovněprávních vztahů
  2.6. Zajištění práv a povinností z pracovněprávních vztahů
  3. Pracovněprávní skutečnosti
  3.1. Pojem a druhy pracovněprávních skutečností
  3.2. Právní úkony v pracovním právu
  3.3. Čas jako pracovněprávní skutečnost
  4. Pracovní poměr
  4.1. Pojem
  4.2. Vznik pracovního poměru
  4.3. Pracovní smlouva
  4.4. Jmenování
  4.5. Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele
  5. Změna pracovního poměru
  5.1. Převedení na jinou práci
  5.2. Přeložení do jiného místa výkonu práce
  5.3. Pracovní cesta
  6. Skončení pracovního poměru
  6.1. Dohoda o rozvázání pracovního poměru (§ 49 ZP)
  6.2. Výpověď (§ 50 ZP)
  6.3. Okamžité zrušení pracovního poměru
  6.4. Nároky související se skončením pracovního poměru
  7. Pracovní doba a doba odpočinku
  7.1. Pracovní doba
  7.2. Doba odpočinku
  7.3. Dovolená na zotavenou
  8. Odměňování zaměstnanců
  8.1.Pojmy mzda a plat
  8.2.Splatnost mzdy a platu
  8.3. Výplata mzdy a platu
  8.4. Průměrný výdělek
  9. Péče o zaměstnance
  9.1. Zvláštní pracovní podmínky
  10. Odpovědnost za škodu a náhrada škody
  10.1. Pracovněprávní odpovědnost
  10.2. Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
  10.3. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci
  11. Zabezpečování zaměstnání
  11.1. Nástroje politiky zaměstnanosti
  11.2. Rekvalifikace